Aarbakke ser ingen svakheter ved å bli ny storkommune

Ordfører Jarle Aarbakke (Ap) ser ingen svakheter for Tromsø i intensjonsavtalen for kommunesammenslåing.

FORNØYDE: Ordfører i Tromsø, Jarle Aarbakke (Ap) er utelukkende positiv til intensjonsavtalen. Ordfører i Karlsøy kommune, Mona Pedersen, er i stor grad fornøyd med avtalen de fire kommunene har kommet frem til. Til høyre er Rolleiv Lind (H) fra forhandlingsutvalget.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

SKREV UNDER: Mandag formiddag på Rådhuset signerte ordførerne i Storfjord, Lyngen, Tromsø og Karlsøy intensjonsavtalen om en mulig kommunesammenslåing.   Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

nyheter

RÅDHUSET: Mandag ble avtalen som skal danne grunnlaget for en sammenslåing av Storfjord, Lyngen, Karlsøy og Tromsø, signert av ordførerne i de aktuelle kommunene.

En eventuell sammenslåing vil gjelde fra 1. januar 2020, og skal ifølge avtalen ha Tromsø som administrasjonssenter, men med servicekontorer i rådhusene i Lyngen, Karlsøy og Storfjord.

– Jeg har vært positiv til avtalen hele veien, men har ikke sett alle potensialene i det like klart som jeg gjør nå. Det største potensialet er at vi ser muligheten for å gjøre ting sammen i stedet for hver for seg. Vi har fått alle med på en felles visjon om at sammen kan vi være en arktisk hovedstad, som skal spille en stor rolle for utviklingen av det å bo i Arktis. Det synes jeg er flott, sier ordfører Jarle Aarbakke.

Sterkere stemme

– Er det noen svakheter for Tromsø sin del ved denne intensjonsavtalen?

– Nei, jeg kan ikke se det. Jeg er kanskje naiv, men jeg ser ingen. Men det er klart at driftingen av så store avstander er selvsagt en utfordring. Vi har sagt at folk som bor i de gamle kommunesentrene skal ha tjenester i nærheten av der de bor. Mye vil vi også kunne løse med moderne teknologi, blant annet kan vi ha møter hvor vi ser hverandre på skjerm. Utfordringene oppveies langt på vei av potensialet, mener Aarbakke.

Ordføreren legger til at i et stort regionalt og nasjonalt perspektiv vil kommunene stå mye sterkere sammen.

– Vi vil bli en mye sterkere stemme fra nord når vi skal argumentere for blant annet bruer, veier og infrastruktur, sier han.