Dette svarer Tromsø- rektorene om mobbing

Flere rektorer i Tromsø etterlyser mobbeombud, rådgiverressurser, økt lærertetthet, styrket skolehelsetjeneste, større tilgang til kurs i mobbeprogram, og et felles oppføgingsprogram for mobbesaker for å få bukt med mobbingen i skolen.

MOBBING: Forrige uke skrev iTromsø om et barn i tromsøskolen som har blitt mobbet over flere år, men det er mobbeofferet og ikke mobberen som må bytte skole. iTromsø har sendt spørsmål til alle rektorene på Tromsøs grunnskoler og spurt hvordan de mener skolene lettere kan håndtere mobbing.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

iTromsø har den siste uken satt søkelyset på mobbing. I den forbindelse sendte vi tirsdag 19. april ut følgende spørsmål til alle enhetslederne i tromsøskolen:

  1. I hvilken grad anser du mobbing som et problem på skolen?
  2. Hvilke tiltak mener du bør iverksettes fra lokale/nasjonale myndigheter for at det skal bli lettere for skolen å håndtere mobbing?

Se hva din skoles rektor har svart:

Bjerkaker skole: Har ikke besvart iTromsøs spørsmål.

Borgtun skole: - Jeg anser ikke mobbing som et stort problem

Ersfjordbotn skole: - Tidlig inngripen er viktig

Fagereng skole: Har ikke besvart iTromsøs henvendelse.

Gyllenborg skole: Har ikke besvart iTromsøs henvendelse.

Hamna skole: - De som mobber blir umiddelbart stoppet

Kaldfjord skole: - Skolehelsetjenesten bør styrkes

Kattfjord skole: Har ikke besvart iTromsøs henvendelse.

Krokelvdalen skole: Har ikke besvart iTromsøs henvendelse.

Lunheim skole: Har ikke besvart iTromsøs henvendelse.

Mortensnes skole: Vil ha felles oppfølgingssystem

Prestvannet skole: - Mobbebegrepet er utvannet

Reinen skole: - Enkeltvedtak bør være juridisk forankret

Hillesøyskolen: - Kursing og oppfølging hadde vært nyttig

Sandnessund skole: Har ikke besvart iTromsøs henvendelse.

Selnes skole: - Flere voksne vil hjelpe oss å oppdage elever som mobbes

Straumsbukta og Vikran  skole og barnehage: - Styrk kompetansen i skolen

Skittenelv skole og barnehage: Har ikke besvart iTromsøs henvendelse.

Skjelnan skole: Har ikke besvart iTromsøs henvendelse.

Slettaelva skole: Har ikke besvart iTromsøs henvendelse.

Solneset skole: - Trusler som mulkt og oppsigelser bør komme langt ut i rekka av tiltak

Storelva skole: - Økt lærertetthet vil i større grad kunne sikre det psykososiale miljøet

Stakkevollan skole: Har ikke besvart iTromsøs henvendelse.

Tromsdalen skole: - Politikere kommer ofte med «lettvinte» løsninger

Workinnmarka skole: Har ikke besvart iTromsøs henvendelse.

Grønnåsen skole: Eget ressursteam har ukentlige møter

Kroken skole: - Det som nytter tar tid

Kvaløysletta skole: Har ikke besvart iTromsøs henvendelse.

Langnes skole: - Avhengig av tett samarbeid med foreldre

Læring gjennom arbeid (LGA): - Mobbesaker er komplekse

Sommerlyst skole: Har ikke besvart iTromsøs henvendelse.

Tromstun skole: - Handlingsplan revideres årlig