Sier nei til asylmottak med plass til 1.000

Tromsø kommune og Utlendingsdirektoratet (UDI) er i dialog om nytt asylmottak i Tromsø.

DRIFTE ASYLMOTTAK: UDI ønsker at Tromsø kommune skal starte opp drift av et stort asylmottak på Tomasjord.   Foto: Jon Terje Eiterå

VIL BYGGE: Regiondirektør i UDI, Bjørn Alf Fridfeldt, ønsker seg et kommunalt drevet asylmottak på Tomasjord.   Foto: Nora Lie/UDI

SIER NEI: Byråd for helse og omsorg, Gunhild Johansen (SV), mener at UDIs forslag om et nytt asylmottak med tusen plasser i Tromsø, er for mye. 

nyheter

I forrige måned identifiserte UDI en statlig eid tomt langs Evjenveien på Tomasjord, som et alternativ hvor brakkerigger kunne føres opp og brukes som asylmottak.

I møter med Tromsø kommune har UDI nå lagt fram et ønske om at dette potensielle mottaket skal ha kapasitet på opptil tusen mennesker. UDI ønsker at kommunen skal drive mottaket, men har foreløpig fått nei – blant annet på grunn av mottakets størrelse.

– Tusen mottaksplasser er for mye

Byråd for helse og omsorg, Gunhild Johansen (SV), uttaler at det er mye kommunen og UDI skal bli enige om, før et kommunalt drevet mottak kan bli en realitet.

– Vi har gitt UDI tilbakemelding på at tusen mottaksplasser er for mye. Selv Oslo og Bergen kommune har sagt nei til å drive mottak av denne størrelsen.

Byråden bekrefter at UDI har bedt kommunen om å utforme et anbud. Det potensielle asylmottaket vil brukes både i akutte og «vanlige» tilfeller.

– Kommunen har mye å tilby i et slikt anbud, men vi vil ikke kunne konkurrere på pris med kommersielle aktører som har som formål å tjene penger. Andre ting er vel så viktige, og vi kan levere godt på barnehage og skole for familier som kommer, i tillegg til aktivitetstilbud og norskopplæring.

– Fristen UDI satte i sin utlysning i mars var i tillegg for kort. Kommunen trenger god tid, hvis vi skal utforme et anbud. Vil vil også sørge for at boligstandarden er av en kvalitet vi kan være bekjente av, sier Johansen.

Størrelse på minimum 500

Bjørn Alf Fridfeldt, regiondirektør i UDI, bekrefter at UDI ønsker anlegg av en viss størrelse.

– Vi ser for oss et mottak med mellom 500 og 1.000 plasser. Et mottak med mindre enn 500 plasser, vil kun bli et «vanlig» mottak av typen som allerede eksisterer i Tromsø.

Direktøren er allikevel klar på at UDI ønsker fortsatt dialog med kommunen.

– Vi har kun hatt et kort informasjonsmøte, og for at mottaket skal kunne bli en realitet er UDI selvfølgelig avhengige av å lytte til kommunen. Vi vil ikke presse igjennom at mottaket skal ha plass til tusen mennesker, og er villige til å justere størrelsen.

Vanskelig å finne egnet bygningsmasse

– Er tilstrømmingen av asylsøkere så stor for øyeblikket, at det er behov for et mottak med plass til tusen mennesker i Tromsø, Fridfeldt?

– Akkurat nå er tilstrømmingen ganske liten, men vi er opptatte av å ligge i forkant. Vi vil for alt i verden unngå å komme i samme posisjon som vi hadde høsten 2015, med altfor få mottaksplasser. Så får vi heller nedskalere, hvis det viser seg at vi har bygget for mange mottaksplasser.

UDIs nasjonale utlysningskonkurranse i mars resulterte i 97 tilbud om drift av nye asylmottak, men kun ett i Troms fylke, og ingen i Tromsø.

– Vi ser at det er vanskelig å finne egnet bygningsmasse, er Fridfeldts kommentar til dette.