Slik blir 1. mai-markeringen

Her finner du en oversikt over paroler og arrangementer.

Dette bildet er tatt 1. mai 2009.   Foto: Marius Hansen

nyheter

1. mai er den internasjonale arbeiderdagen. Slik markeres den i Tromsø:

Kl. 10.00

Frokostarrangement i Fagforbundet avd. 177 lokaler på Stortorget 5.

Kl. 12.00

Kransenedleggelse på Jaklins plass.
Appell v/ Karoline O. Stensland, AUF.

Kl. 12.30

Kransenedleggelse på «Gestapotrappa», Bankgata 13.
Appell v/ Thomas Birkelund, Norsk Folkehjelp.
Blandakoret Nordaførr opptrer.

Kl. 13.00

Togoppstilling i Storgata.
Blandakoret Nordaførr opptrer.

Kl. 13.15

Togavgang med faner, flagg og TOF Janitsjaren.

Hovedparole:
"134.000 arbeidsledige krever handling - ikke ord"

Streikeparole Fellesfobundet Avd. 252 , havnearbeidere og renholdere i Fagrent avd. 177 Tromsø Kommune

Øvrige paroler:

"Nord-Norge banen inn i NTP 2017-2028"
"Søndag = Felles fridag"
"Ta Arbeidsmiljøloven tilbake"
"Globalt ansvar – lokal mat"
"Ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja"

Videre er det en rekke lag og foreninger som kommer med sine paroler og faner.

Kl. 14.00

Arrangement på Stortorget.
Hovedappellant: Jonas Gahr Støre, AP
Øvrige: Kristine Larsen, LO Tromsø
Torgeir Knag Fylkesnes, SV
Marie Sneve Martinussen, Rødt
Magnus Lønneberg, Norsk Folkehjelp

Slutt på torget ca. kl. 15.00.
Kaffe og kaker etter torgarrangementet på Stortorget 5 hos Fagforbundet avd. 177.