Betalte 2.000 kroner for utbrente gravlys

Kirkelig fellesråds «panteordning» for gravlys ble en formidabel suksess, og pengeskrinet er allerede tomt.
nyheter

Allerede første dag med den nye innsamlingsordningen tømte fellesrådet pengeskrinet, forteller kirkeverge Nils Opsahl.

– Vi hadde fem stykker inne som totalt leverte inn for i underkant av 2.000 kr, så hele beholdningen med kontanter er mer eller mindre brukt opp, sier han til iTromsø.

En krone per lys

Hver mandag i mai – og eventuelt i juni – er det åpent for å levere brukte gravlys og lykter på Tromsø gravlund. For hvert brukt objekt betales det ut én krone.

Første dagen ordningen var åpen var det en person innom med nesten 800 gravlys, forteller Opsahl videre.

805 brukte lys

– Den som hadde mest leverte 805 bokser. Nestemann hadde 511 og deretter 250 og en del mindre beløp, sier han.

Ordningen med «pant» for brukte gravlys og lykter er kommet på plass for å få bukt med den omfattende forsøplingen av gravlundene rundt om i kommunen. I tillegg er brukte gravlys og lykter et miljøproblem som fører til forurensing.