Politiet stoppet og brøt seg inn i bilen til Andreas (56)

Andreas Schmidt (56) ønsket å ta sin 90 år gamle mor med på kjøretur. Problemet var at han ikke varslet sykehjemmet.

kjøretur: Andreas Schmidt tok sin 90 år gamle mor ut av sykehjemmet og kjørte på tur. Det resulterte i en stor politiaksjon. 

nyheter

Tromsømannen forklarer situasjonen med at både moren og han selv har vært motstander av overflyttingen til sykehjemmet. Schmidt mener at kommunen har foretatt en tvangsgjennomføring.