Kommunen krever at politiet må dele ut piggdekk-bøter

Tromsø kommune har for første gang gitt politiet pålegg om å kontrollere og bøtelegge bilister som fremdeles kjører med piggdekk.

SVEVESTØV: Hittil i 2016 er det registrert 23 overskridelser av tillatt nivå av svevestøv PM10 i Tromsø kommune, opplyser miljørådgiver Wim Weber. Dette vil med overveiende sikkerhet føre til at det antallet tillatte overskridelser på 30 for kalenderåret blir overskredet. Som forurensningsmyndighet kan Tromsø kommune ikke tillate det, og må forvente strenge reaksjoner fra Miljødirektoratet, skriver kommunen i et brev til politiet.   Foto: Kent Einar Myreng

KREVER BØTELEGGING: Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Ap). 

ALVORLIG: Miljørådgiver i Tromsø kommune, Wim Weber, viser til at problematikken med svevestøy i Tromsø aldri har vært så ille som det er nå. Kommunen ber derfor politiet om å avhjelpe situasjonen. 

AVVENTER: Politioverbetjent og leder for ordensseksjonen i politiet, Hans Martin Moen, sier at politiet tar en selvstendig avgjørelse og avventer bøtelegging til etter 17. mai.  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

– Vi har aldri gjort dette før. Bakgrunnen er at kommunen har lov til å overskride tillatt nivå av svevestøv 30 ganger i løpet av et år, og hittil i år er det allerede registrert 23 tilfeller. Problemet er verre enn noen gang, sier Wim Weber, miljørådgiver i Tromsø kommune, om brevet til Troms politikammer som er signert av han og byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg.

BAKGRUNN: Ingen bøtelegges for piggdekk

Ulovlig

I brevet skriver kommunen at de gjør alt som er mulig for å fjerne svevestøvet fra veiene før det går i lufta, men uten tilstrekkelig bra resultat. Videre står det at byrådet i Tromsø krever, med utgangspunkt i den kritiske situasjonen som er helsefarlig for mange personer, blant annet ivrige syklister, at politiet med umiddelbar virkning foretar kontroll, og reagerer på måten Veitrafikkloven gir adgang til.

Weber forteller at det nå er viktig at politiet tar problematikken med svevestøv alvorlig, og gjør noe for å avhjelpe situasjonen.

– Det er merkelig at politiet ikke gjør noe med bilistene som kjører med piggdekk før etter 17. mai. Det er faktisk ulovlig, og da må politiet gjøre noe. Det er greit at man skal sko seg etter forholdene, men slik det er i Tromsø nå er det ikke behov for vinterdekk, mener Weber og viser til at det ikke er tillatt med piggdekk etter 1. mai.

Ifølge miljørådgiveren har kommunen fått mange klager på svevestøv fra kommunens innbyggere.

– Kommunen kan som myndighet pålegge politiet å utføre kontroller. Pålegget er gjort, men nå gjenstår det å se om det skjer noe i praksis. Politiet kan også klage på pålegget, sier han.

DEBATT: «Svevestøv»

Risikerer mulkt

Dersom Tromsø kommunen går over 30 overskridelser av tillatt nivå av svevestøv, og ikke klarer å redusere det farlige støvet, vil det antakelig ende med mulkt, opplyser miljørådgiveren.

– Det er første gang det er så ille, og når høsten kommer vil vi også få perioder med bare veier og piggdekk. Når støvet først har kommet hjelper det ikke å redusere trafikken ettersom støvet da allerede er i luften og langs veiene. Vi har spesialbiler som har vært ute daglig for å støvsuge veiene, men de kan ikke være overalt til enhver tid, legger Weber til.

Politiet avventer

Leder for ordensseksjonen i politiet, Hans Martin Moen, er kjent med at kommunen ønsker kontroller av bilister som kjører med piggdekk. Han holder likevel fast på at politiet ikke vil bøtelegge bilistene før etter 17. mai.

– Vi avventer. Vi vet at det i disse dager er kaldt på enkelte områder og fjelloverganger, og da vil vi ikke skrive bøter på folk ennå. Hvis vi avholder en kontroll i sentrum nå vil de fleste si at de skal kjøre over fjellene, og da blir det umulig for oss å bøtelegge, sier Moen og fortsetter:

– Vi tar ei selvstendig avgjørelse på dette. Vi kan ikke tvinge folk til å legge om og så risikerer vi at de kjører utfor på vinterføre. Av den grunn blir det unaturlig for oss å skrive bøter nå, men vi oppfordrer alle som ikke skal langt unna byen, eller over fjellene, til å legge om. Det er ingen grunn til å kjøre med piggdekk i Tromsø nå, konstaterer politioverbetjenten.