Arrangerer temakveld om læringsmiljø

Elever skal lære foreldre og lærere om mobbing

Tromsdalen skole har i vår forkastet det tradisjonelle foreldremøtet. I stedet arrangerer de temakveld med læringsmiljø og mobbing i fokus, og bak kateteret står elevene.

VIL HA FULLT HUS: Geir Olsen, rektor på Tromsdalen skole, håper foreldre og foresatte stiller opp på temakvelden torsdag kveld. Foto: Daniel Lilleeng 

nyheter

Torsdag arrangerer skolen en temakveld hvor både lærere, foresatte og elever er inkludert. Målet er å sette ekstra søkelys på læringsmiljø og mobbing.

– Elevrådet og en del elever fra sjette klasse skal være bidragsytere denne kvelden. Elevene skal presentere resultater fra elevundersøkelsene og fortelle om læringsmiljøet på skolen, sier rektor Geir Olsen.

Kurser foreldre

Elevene skal også «kurse» foreldrene i hva barn og ungdom bedriver tiden med på nettet.

– Elevene på sjette trinn har jobbet med temaet i forkant, og de skal presentere hva som er deres fokus når de er på nettet, hvilke farer de kan komme over, og hva de bruker tid på. Gjennom arbeidet de har gjort på skolen har elevene selv blitt bevisst på dette, og nå skal de selv få jobben med å bevisstgjøre skolens foreldre, sier Olsen.

Workshop

Kvelden er lagt opp med ulike workshops, hvor foreldrene skal gå fra klasserom til klasserom og få en innføring i ulike tema som for eksempel «Du lærer barnet ditt å mobbe», «Hvem er mobberne og hva er drivkreftene» og «Arenaer utenfor skolen påvirker også læringsmiljøet».

– Vi har fått med oss representanter fra TUIL som skal snakke om hvordan de jobber og tenker rundt det å jobbe med miljø med tanke på barnegruppa og voksenrollen de har der. Unger skifter ikke personlighet når de går inn skoleporten eller ut på trening, og læringsmiljøet påvirkes av det som skjer på fritiden, slår Olsen fast.

Oppmøte

Skolen har i alt 440 elever, og Olsen håper skolen blir full av foreldre torsdag kveld.

– Vi har ingen påmelding, og håper mange foreldre kommer. Vi håper at vi klarer å nå ut til de vi trenger å nå ut til. Ofte er det slik at de vi ikke «trenger» å nå - de som er pålogget, de som føler med, og de som har oversikt over hva ungene holder på med - er de som kommer. De vi ønsker å nå ut til er de som kanskje ikke har like god oversikt, og vi håper at vi klarer å fenge interessen nå som vi gjør noe annet enn det tradisjonelle foreldremøtet, sier rektoren.