Nå vil staten videreføre drivstoffavgiften i Tromsø

Mest sannsynlig får Tromsø kommune fortsette å kreve drivstoffavgift i tre år til, dersom ikke en annen brukerfinansiering avløser ordningen.

GLAD: Ragni Løkholm Ramberg (Ap), byråd for byutvikling, mener det er positivt at regjeringen ønsker en videreføring av drivstoffavgifta. 

nyheter

Onsdag ble det klart at Samferdselsdepartementet innstiller på at Tromsø kommune skal få fortsette å kreve inn drivstoffavgiften på 97 øre per liter med drivstoff.

Stortinget ga første gang løyve for dette i 1990, og har flere ganger etter besluttet at innkrevingen kan forlenges. Ved siste behandling besluttet Stortinget at innkrevingen skulle videreføres fram til 31. juli i år, men Tromsø kommune ønsket å forlenge ordningen med inntil tre år – noe som nå er innstillingen fra departementet.

– Dette er en proposisjon som må vedtas i Stortinget, men vi er glade for at regjeringen innstiller på å innvilge vår søknad, sier byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Ap).

Avløses

Ordningen skal bestå fram til den eventuelt avløses av en bymiljøavtale som omfatter brukerfinansiering.

– Det har vært foreslått drivstoffavgift i tillegg til brukerfinansiering, men det ønsker vi ikke. Dette vil bli ei forlenging av avgiften inntil vi får noe nytt, understreker Ramberg.

Midlene som kommer inn skal benyttes til Tromsøpakke 3, trinn 1, som omfatter tiltak for gående og syklende, kollektivtransport og trafikktrygghetstiltak i kommunen.

Stakkevollveien

Tromsøpakke 3, trinn 1 har opprinnelig en økonomisk ramme på 232 millioner kroner. Midlene fra drivstoffavgiften skal brukes til å dekke merkostnader for å oppgradere Stakkevollveien.

– Denne innstillingen er veldig bra, for det betyr at vi ikke trenger å være redde for å ikke få fullfinansiert Tromsøpakke 3, trinn 1. Dessuten får vi ikke en stans i veiarbeidet. Vi var redde for at denne inntekten skulle falle bort, og det kunne blitt en ganske alvorlig situasjon dersom vi ikke hadde noen inntekter fra biltrafikken for å bygge mer vei i Tromsø, sier Ramberg.

– Vi ser for oss at drivstoffavgiften vil gi inntekter på rundt 80 millioner i en treårsperiode, og disse pengene trenger vi for å ferdigstille Stakkevollveien. Blir det penger til overs kommer de til å bli benyttet til offentlig vei, fortsetter hun.

Stortinget skal behandle proposisjonen før sommerferien.

– Det er ingen selvfølge at man får denne ordningen videreført. Dette har vært ei populær ordning lokalt, men mer upopulær andre steder. Man ønsker primært annen brukerfinansiering enn drivstoffavgift, og det kan være vanskelig å få gjennomslag for at vi i Tromsø skal ha en inntekt som andre ikke har, sier Ramberg.

– Derfor er vi glade for at regjeringen innstiller på å innvilge vår søknad.