Har du en slik? Det kan bidra til mer svevestøv

Norsk Varme oppfordrer Tromsø kommune til å innføre panteordning av gamle vedovner. De fører nemlig til mer svevestøv.

SVEVESTØV: Tromsø er mer plaget med svevestøv enn noen gang tidligere. Nå foreslås en panteordning av vedovner for å redusere luftforurensningen. Arkivfoto 

nyheter

LANES: I et brev til ordfører Jarle Aarbakke kommer styreleder i Norsk Varme, Merethe Slensvik Halvorsrød, med en oppfordring til Tromsø kommune.

Hun mener det finnes enkle løsninger som raskt kan endre på luftforurensning og konsentrasjonen av det helseskadelige svevestøvet som Tromsø og flere andre byer sliter med.

Står bak halvparten

BIDRAR TIL SVEVESTØV Vedfyring fra ovner med gammel teknologi, laget før år 1998, står for rundt halvparten av alt svevestøvutslippet i Norge, skriver Norsk Varme i et brev til ordfører Jarle Aarbakke. Illustrasjonsfoto: Erlend Aas / NTB SCANPIX 

Halvorsrød viser til de mange medieoppslagene hvor luftkvaliteten i Tromsø diskuteres, og peker på at piggdekk, skipstrafikk og vedfyring fra gamle ovner regnes som hovedkildene til svevestøvet.

Tromsø kommune har selv omtalt problematikken med svevestøv som verre enn noen gang tidligere, og nærmer seg allerede nå, med 23 overskridelser, grensa på 30 tillatte overskridelser av nivå av svevestøv.

I brevet fra Norsk Varme pekes det på at vedfyring fra ovner med gammel teknologi, laget før år 1998, står for rundt halvparten av alt svevestøvutslippet i Norge. Bruk av ikke-rentbrennende ildsteder bidrar spesielt til høy konsentrasjon av skadelige partikler i luften, mer enn både biltrafikk og piggdekkstøv, står det i brevet.

Totalt er det snakk om over to millioner ildsteder som ikke er rentbrennende, ifølge Norsk Varme.

Stor suksess

Panteordninger gjennom lokale ENØK-fond har ifølge Norsk Varme vist seg å være svært effektive for å få innbyggere til å skifte ut gamle ildsteder som bidrar til unødvendig svevestøvutslipp og redusert luftkvalitet.

«Det er derfor belegg for at ved å bytte ut alle ildstedene med gammel teknologi med nye, vil 25 % av alt svevestøv i Norge opphøre. I enkelte byer kan tallet bli høyere», skriver Halvorsrød.

Hun viser til at både Oslo og Bergen har hatt stor suksess med slike pantekampanjer ettersom det har satt fart på utskiftninger i områder hvor lokal luftforurensning er størst.

«Resultater viser at Oslo kommune har langt færre overskridelser av anbefalte grenseverdier sammenlignet med tidligere perioder. En lignende ordning innført i Bergen kommune mellom 1999 og 2011, første til at 7.000 vedovner ble fornyet og reduserte svevestøvet i luften med 85 tonn hvert eneste år.

Skal opp til diskusjon

ØNSKER TILTAKET VELKOMMEN: Ordfører i Tromsø, Jarle Aarbakke (Ap) 

Ordfører Jarle Aarbakke (Ap) har mottatt brevet med forslaget, og forteller at han ønsker tiltaket velkommen.

– Vi bør til enhver tid bruke miljøvennlig fyring, og i et slikt perspektiv er dette veldig interessant. I en total pakke av lokale og regionale tiltak for å bedre situasjonen med svevestøvet, er dette noe vi bør ta opp til diskusjon, sier han.

Aarbakke forteller at flere han kjenner i Tromsø sliter mer med svevestøv nå enn før.

– De har vært mer plaget med dette i år enn tidligere, og de puster det særlig inn når de enten sykler eller går til jobb. Jeg hilser alle tiltak som kan bedre situasjonen velkommen. Nå må vi finne det naturlige forum å diskutere dette, sier ordføreren.