Skal ha lurt til seg penger fra Nav

En mann i 50-årene er tiltalt for at han skal ha forledet ansatte i Nav til å utbetale sykepenger på til sammen 633.991.
nyheter

Nord-Troms Tingrett: Disse sykepengen skal han ikke ha hatt rett på. Dette fordi mannen skal ha vært i arbeid, og ikke hadde inntektsbortfall i de aktuelle periodene.

Mannen er også tiltalt for at han skal ha levert inn meldekort der han han hadde unnlatt å føre inn timer som han hadde arbeidet. Opplysningene på meldekortet førte til en urettmessig utbetaling av dagpenger på 175.715 kroner.

I en seinere periode mottok han 360.152 kroner i arbeidsavklaringspenger etter at han hadde unnlatt å føre opp timer han faktisk hadde jobbet.

Mannen er også tiltalt for å ha gitt falsk forklaring.