Slik svarer Hilmarsen og Hjort for seg i «Hane»-striden

Verken eks-ordfører Jens Johan Hjort eller tidligere byrådsleder Øyvind Hilmarsen vil påta seg ansvaret for mosaikkunstverket «Hanen».

HANEKAMP: Øyvind Hilmarsen (H) og Jens Johan Hjort (H) er uenig om hva som skjedde når kommunen tok imot hanekunstverket fra Marit Bockelie.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Marit Bockelies gave til kommunen har skapt uenighet, etter at kostnadene rundt «hanen» har bikket en million kroner. Det sittende byrådet skylder på det forrige byrådet, og i dag måtte Hilmarsen og Hjort fremlegge sin redegjørelse for finanskomiteen. Dette for å finne ut hva som er bakgrunnen for at kommunen sitter igjen med en millionregning – uten at noe politisk vedtak er gjort.

I kommunestyremøtet i slutten av mai pekte Hilmarsen på Hjort som ansvarlig.

– Han likte å ha kontroll

Isfronten mellom de to ser ut til å fortsette i redegjørelsen.

– Jeg ga på kommunens vegne uttrykk for takknemlighet for tilbudet. Jeg understrekte overfor Marit at jeg til tross for at jeg var ordfører ikke hadde fullmakt til å treffe beslutning i saken, skriver Hjort i redegjørelsen og fortsetter:

– Både i kulturavdelingen i kommunen ved Erling Kjeldsen, og byrådet fikk tilsvarende direkte henvendelser fra Marit. Vanja Terentieff, som den gang var politisk rådgiver for byrådsleder, kjente således til saken da jeg brakte den på banen første gang. Jeg mener dette var i et morgenmøte på byrådslederens kontor, skriver Hjort i sin redegjørelse.

LES OGSÅ: Da Bockelie-hanen skulle betales, var kontoen tom

Videre forteller Hjort at han mente kommunen burde takke ja til gaven, så langt at kostnadene ikke ble for høye.

– Fra byrådssiden fikk jeg tommel opp. Hvem som traff beslutningen, og hvordan dette var forankret kjenner jeg ikke til, men jeg har vanskelig for å tro at dette ikke ble drøftet med Øyvind Hilmarsen. Han likte å ha kontroll.

– Ikke kjennskap

Hilmarsen på sin side kjenner heller ikke til hvordan «hane-saken» utviklet seg etter Bockelie ønsket å smykke ut den nye brannstasjonen.

– Men det har i løpet av 2014 eller vinteren 2015 blitt sagt ja til å ta imot en ny variant av Bockelies mosaikk. Nøyaktig hvem, når og hvordan kommunen takket ja til gaven har ikke jeg kjennskap til, men ordfører Jens Johan Hjort orienterte byrådet om at Tromsø kommune hadde takket ja til gaven. Kommunen hadde i utgangspunktet kun takket ja til å ta imot verket, skriver den tidligere byrådslederen.

LES OGSÅ: Bockelie: – Jeg kunne hengt hanen opp selv, for under halve prisen

Videre utdyper han at kostnaden på verket var i juni 2015 estimert til 350.000 kroner. Dette var kommunale kostnader knyttet til ramme og montering av kunstverket.

– Jeg ga beskjed til leder av Byggforvaltning Alf Arntzen, at den kommunale delen av prosjektet skulle stanses, inntil finansieringen var på plass, skriver Hilmarsen i sin redegjørelse.

Han forklarer at det ble i 2015 lagt inn en finansiering på 450.000 kroner i Økonomirapport II. Det ble behandlet av byrådet i oktober samme år.

- Økonomirapport II skulle behandles i kommunestyret 28.10.15, men saken ble trukket fra kommunestyret. De rapporterte tall i denne økonomirapport viser ikke rapporterte utgifter på denne posten per 31.08.15. Når det nye byrådet og kommunestyret på nytt behandlet revidert Økonomirapport II i desember, var kostandene fortsatt estimert til 450.000 kroner for prosjektet, med et forbruk på 25.614 kroner. Hvordan kostnadene deretter har økt i 2016 er ikke undertegnede den rette til å svare på, skriver Hilmarsen.