Vil bruke helikopter for å sjekke ustabile Tromsø-fjell

I august skal ustabile fjellsider i Tromsø kartlegges. Da vil man ta i bruk både helikopter og droner.

SKAL SJEKKES: Fjellsidene i Tromsø skal sjekkes. Bildet er fra da et skred gikk fra Storaksla i Tromsdalen.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Norges Geologiske Undersøkelser søker om tillatelse for landing med helikopter og droneflyging i forbindelse med kartlegging av ustabile fjellsider i Tromsø.

Kartleggingen vil foregå i høytliggende fjellområder, og inkluderer geologisk feltbefaring og muligens periodiske bevegelsesmålinger.

Tillatelsen gjelder for august måned.