Fjellanger Widerøe vant ankesak mot Hurtigruten

Men får langt fra den erstatningssummen de krevde fra Hurtigruten.

TAPTE: Hurtigruten AS tapte bildetvisten mot Fjellanger Widerøe i Hålogaland lagmannsrett. Foto: Lars Åke Andersen 

nyheter

Det var i fjor at partene, Fjellanger Widerøe AS og Hurtigruten, barket sammen i Nord-Troms tingrett etter at rederiet hadde brukt flyfoto tatt av saksøker.

LES OGSÅ: Krisemøte om havnestriden - her møtes Hurtigruten og kommunen

Krevde 280.000 kroner

I 2010 inngikk de to en avtale om bruk av 94 flyfoto som et prøveprosjekt på et av selskapets skip. Fotografiene ble brukt i en informasjonspakke på flere skjermer ombord i båten, og bildene viste naturfenomener og alle Hurtigrutens anløpssteder. Avtalen mellom dem løp ut i 2010, men Hurtigruten fortsatt å bruke bildene uten at Fjellanger Widerøe ble informert. Selskapet krevde drøye 280.000 kroner, mens Hurtigruten ville kompensere med 10.000 kroner.

LES OGSÅ: Bekymringsmelding tilsa utbredt rutinesvikt om bord på «Lofoten»

Markedsverdi av bildene

Hurtigruten vant tvisten i Nord-Troms tingrett, men vinner ikke fram i ankesaken. Likevel finner ikke lagmannsretten at Fjellanger Widerøes krav på rundt 280.000 kroner er riktig markedsverdi av bildene.

– «For lagmannsretten var det heller ingen annen bevisførsel som i særlig grad gir holdepunkter for hva som er den reelle markedsverdien av aktuell bruk. Fremlagte prislister fra Fjellanger Widerøe og andre tilbydere av bildemateriale gir begrenset veiledning», heter det i dommen.

LES OGSÅ: Ledelsen fikk sjokk da de så tilsynets rapport

Hålogaland lagmannsrett har kommet fram til at Hurtigruten AS må betale Fjellanger Widerøe AS 40.000 kroner. I tillegg må Hurtigruten betale saksomkostninger for nesten 100.000 kroner.