Slik er politiet i Tromsø forberedt på terrorangrep

Troms politidistrikt forventer ikke terrorangrep i Tromsø, men øver jevnlig på potensielle scenarioer. Frankrike-terroren endrer lite ifølge konstiturert politimester Einar Sparboe Lysnes.

FORBEREDT: Einar Sparboe Lysnes, konstituert politimester i Tromsø, mener Troms politidistrikt er beredt til å håndtere et eventuelt terrorangrep. 

nyheter

Natt til fredag ble minst 84 mennesker drept i et terrorangrep i Nice i Frankrike, hvor også mange tromsøværinger har feriert i sommer.

Dette føyer seg inn i en lang rekke av alvorlige terrorangrep som har funnet sted i Europa det siste året, hvor fellesnevneren er radikalisme. I Troms politidistrikt har de fulgt nøye med på situasjonen, men tror foreløpig ikke angrepene vil påvirke Norge eller Tromsø med det første.

– Vi har fulgt nøye med, akkurat som norsk politi og sikkerhetstjeneste generelt har gjort. Så langt er det ingenting som tyder på at det vil ha relevans for trusselbildet i Tromsø, så det er viktig at folk ikke blir for engstelige, uttaler konstituert politimester Einar Sparboe Lysnes overfor iTromsø.

Les også: Tromsø-par på bryllupsreise havnet midt i terrordramaet

Hvor ofte øves det?

Han er dog klar på at det jevnlig jobbes med antiterror i politidistriktet, for å best mulig kunne håndtere et potensielt angrep.

– Vi øver en del, alt fra større øvelser til mindre øvelser som kan gjøres i det daglige. Da handler det om å være på vakt, å være operativ, slik at man er klare til å rykke ut hvis noe skulle skje, uttaler politimesteren og legger til:

– Hvor ofte det øves vil jeg ikke kommentere, men øvingsaktiviteten har tatt seg opp siden 22. juli-angrepene.

Hvem rykker ut?

Skulle det dog oppstå et alvorlig angrep i Tromsø, eksisterer det planer for en rekke potensielle scenarioer.

– I første omgang er det nærmeste patrulje som rykker ut til hendelsesstedet, og i utgangspunktet skal en patrulje kunne løse de fleste oppdrag. Er det en mer alvorlig hendelse må vi ta en vurdering på hva vi kaller inn av ressurser, sier Sparboe Lysnes.

Som iTromsø omtalte torsdag vil det ta den nasjonale beredskapstroppen flere timer å komme seg til Tromsø skulle noe skje. Dermed er politidistriktet overlatt til seg selv fram til da.

– Akuttberedskapen må vi bruke egne ressurser til. Vi har en lokal spesialenhet (UEH) med utdannet personell til å takle særskilte situasjoner, som går utover den vanlige grunntreningen til politiet. Det vil som regel alltid være noen på jobb av disse, men vi har også mulighet til å kalle inn ekstra folk på kort varsel skulle det være behov, forteller politimesteren.

Les også: Det vil ta Beredskapstroppen fem timer å komme seg til Tromsø

Hvor fort kan de være der?

Responstiden på UEH har lokalt politi ikke utredet, men de har ellers en omtrentlig oversikt over hvor lang tid de bruker til de forskjellige områdene.

– Vår kapasitet avhenger av hvor ting skjer, hvor mange som er på jobb og hva som skjer av andre hendelser. Generelt har vi gode målinger på responstiden opp mot de nasjonale kravene, men vi vil aldri kunne garantere hvor fort vi vil være et sted, uttaler Sparboe Lysnes.

Kan Forsvaret bidra?

I de mest alvorlige scenarioene kan også Forsvaret bidra, men som regel dreier dette seg kun om transport.

– Norsk politi har en samarbeidsavtale med Forsvaret om at de skal være en bistandsressurs. Etter 22. juli hevet de beredskapen på helikoptrene, slik at de skal være klare på maksimum en time. Det er også dette som vil være den typiske bistandsformen, nemlig transportering av politiets egne mannskaper, forteller Lysnes.

I Tromsø vil nærmeste aktuelle bistand være på Bardufoss, hvor Bell-helikoptrene står.

Hva gjøres for å forebygge?

Når det kommer til forebygging poengterer politimesteren at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har det nasjonale ansvaret, men at Troms politidistrikt samarbeider med kommunen for å bistå de med informasjon.

– Gjennom politiråd-samarbeidet ønsker vi å være en pådriver for å forebygge alvorlige voldshendelser, herunder terror. Dette går på alt fra å plukke opp ting i skoleverket, på mottakssenteret og i psykiatritjenesten. Hvis ansatte fanger opp personer de er bekymret for at kan begå kriminalitet, så vil de under visse forutsetninger både ha adgang og plikt til å informere oss, konstater Sparboe Lysnes.