Så få arbeidsledige har det ikke vært siden 2008

I juli i år ser Nav den laveste arbeidsledigheten i Tromsø siden 2008.

FÆRRE ARBEIDSLEDIGE: Man må tilbake til 2008 for å finne færre arbeidsledige enn hva det var i juli i år. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Ved utgangen av juli var det 943 arbeidsledige i Tromsø.

– Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Vi ser en nedgang på fem prosent i forhold til samme måned i fjor, sier seniorrådgiver i Nav Troms, Oddmund Klæboe.

Så få arbeidsledige har det ikke vært siden 2008. Det gjelder både for kommunen og Troms fylke. I juli 2008 var det 727 arbeidsledige i kommunen.

Les også: Stadig færre arbeidsledige i Tromsø

Normalt med økning

Vanligvis øker arbeidsledigheten i juli.

– Da kommer unge ut fra skole, og lærlinger skal ha jobb. Når de registrerer seg som ledige, skjer det en oppgang. Men dette skjedde ikke i år, sier Klæboe.

Men det er ikke helt overraskende for Nav.

– Vi vet fra tidligere at det går godt i Tromsø. Næringslivet i fylket og i kommunen går bra, det er mye som skjer i bygg- og anleggssektoren, og det er mange nyetableringer. Det er det vi tror er hovedgrunnen, sier han.

Les også: Laveste arbeidsledighet på åtte år i mars

Flere arbeidsplasser

De merker en god flyt av arbeidsplasser i Tromsø.

– I Tromsø dukket det opp 369 stillinger i juli. Det er en økning på over 30 prosent i forhold til i juli i fjor.

Sammenlignet med for eksempel Rogaland og Hordaland, er arbeidsmarkedet i nord svært godt.

– Vi sitter på en gylden gren sammenlignet med Hordaland og Rogaland. I Rogaland er arbeidsledigheten i juli på 4,6 prosent av arbeidsstyrken. I antall er den nesten like høy som i Oslo.

Offentlig sektor

Men i Tromsø har vi lite oljerelatert virksomhet. Det er den bransjen som ser størst nedgang i antall arbeidsplasser.

– Vi har en stor og stabil offentlig sektor, og vi har mange som lever av å produsere varer og tjenester for offentlig sektor, sier Klæboe og legger til:

– Vi ønsker at arbeidsledige i Rogaland kan se nordover, om det kan gi dem muligheter.

2000 ledige i fylket

I slutten av juli er det 2000 arbeidsledige personer i fylket. Det er 170 færre enn i juli i fjor. Troms har dermed den tredje laveste arbeidsledigheten i landet, med 2,3 prosent ledighet. På landsbasis ligger ledigheten på 3,2 prosent, eller 87.736 personer. Det er en økning på tre prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Den største nedgangen i ledigheten i fylket er innen kontorarbeid, butikk- og salgsarbeid, og undervisning.