Lettet over byggestart tross klager

Ordfører Kristin Røymo (Ap) gleder seg over at grunnarbeidene til Tromsøbadet har startet. Skiklubben mener imidlertid at planprosessen ikke har vært reell og klager på avgjørelsen.

fornøyd: Ordfører Kristin Røymo synes det er bra at arbeidet med Tromsøbadet endelig er i gang. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Rådhuset: Riktignok noen uker forsinket, men arbeidet med å grave ut tomta til Tromsøbadet er i gang på Templarheimen.

– Jeg er veldig glad for at arbeidet er i gang. Høsten 2018 eller mot årsskiftet 2018/2019 skal det åpne. Vi skulle opprinnelig vært i gang før sommeren. Jeg håper det er mulig å jobbe inn den lille forsinkelsen, sier ordfører Kristin Røymo.

Viktig med informasjon

Som iTromsø skrev mandag er den første gravemaskinen i gang med arbeidet å fjerne jord- og steinmasser i området sørvest for grusbanen på Templarheimen.

Anleggsarbeidet vil berøre alle som ferdes i Tromsømarka ved Templarheimen, og ordføreren sier informasjon om hvor det blir trygt å bevege seg fremover, blir viktig.

LES OGSÅ: Nå stenger Alfheim i tre måneder

– Det er et kjempestort prosjekt, det kommer til å skje mye fremover og det er mange forhold som kan virke inn på et så stort prosjekt. Det viktig med mye informasjon om det som skal skje, og at det lages kart over hvor man kan gå. Brukerne av Tromsømarka må ikke være i tvil om hvor de kan gå trygt. Derfor må vi ha god dialog i forkant og informere godt, for å unngå konflikter.

«Skinnprosess»

Troms Skiklubb Langrenn har klaget til kommunen over både områdereguleringen for Templarheimen, og at rammetillatelsen er godkjent og det er gitt igangsettingstillatelse for Tromsøbadet.

kostbart: Den økonomiske rammen for Tromsøbadet er på 650 millioner kroner. Illustrasjon: Asplan Viak 

Skiklubben mener vedtaket om områderegulering både er ugyldig og ulovlig.

– Tromsø kommune har ikke gjennomført en forsvarlig saksbehandling, og har ikke greid å skille rollene som utbygger på den ene siden og planmyndighet på den andre siden. Reguleringsplanprosessen har vært en «skinnprosess» hvor utfallet har vært forutbestemt, heter det blant annet i de ti sider lange klagebrevet.

Les flere saker om Tromsøbadet her!

Også godkjenning av rammetillatelse for bygging av Tromsøbadet og at det er gitt igangsettingstillatelse, mener skiklubben er ugyldig.

– Rammetillatelsen og igangsettingstillatelsen er ugyldige fordi områdereguleringen begge vedtakene bygger på, også er ugyldig, skriver skiklubben i klagen.

2018: Dersom det går slik ordføreren håper, kan de frøste svømmetakene tas i Tromsøbadet i løpet av 2018. IIllustrasjon: Asplan Viak 

Styreleder Erlend Sundstrøm i Tromsø Skiklubb Langrenn ønsker ikke å kommentere klagene, og viser til de to klagebrevene de har sendt.

Nye løypetraseer

Skiklubben har også bedt at oppsettende virkning, det vil si at rammetillatelsen og igangsettingstillatelsen for Tromsøbadet utsettes inntil klagen er behandlet.

– Det er ikke aktuelt å utsette arbeidene til klagen er behandlet. Tilbakemeldingene jeg har fått er at det er god dialog mellom kommunen og skiklubben. Det er viktig for oss at skiklubbens behov ivaretas, og at det i god tid før skisesongen starter, blir opparbeidet nye løypetraseer, sier Kristin Røymo.

DEBATT: Badeland med bismak

Hun sier det jobber med å sikre området både for dem som går tur og skal gå på ski senere. Det vil også bli nye traseer.

– Den ene turløypa blir stengt, men det skal opparbeides ny turløype.

Opprettholder innsigelse

Fylkesrådet mener det fortsatt er en innsigelse som ikke er løst i forbindelse med områdereguleringen for Templarheimen, etter at flere av de tidligere innsigelser er frafalt.

Fylkeskommunen viser til at det ikke er gjort alternativvurderinger med tanke på transportaspektene ved lokalisering av idrettsanlegget, noe som er i strid med statlige retningslinjer.

GRAVING: Det graves på Templarheimen i forbindelse med Tromsøbadet som skal bygges. Foto: Tom Benjaminse 

– Tromsø kommune har ved sin behandling av planen ikke etterkommet fylkeskommunens forutsetninger for å frafalle innsigelsen, og fylkeskommunen mener derfor at innsigelsen fremdeles står ved lag, heter det i et brev sendt i juli.

Følges tett

Ordfører Kristin Røymo sier de er i god dialog med fylkeskommunen, og at de er i ferd med å utarbeide et svar slik at innsigelsen kan frafalles.

Hun er klar på at det blir viktig å sørge for at både fremdriftsplan og kostnadsramme holdes for Tromsøbadet som har en kostnadsramme på 650 millioner kroner.

– Det er vanvittig viktig at de ikke overskrides. Det er så langt ikke meldt om vanskeligheter i forbindelse med grunnarbeidene, men det blir viktig å følge med byggeprosessen nøye underveis, sier Røymo.