Skal fotoregistrere 900 bygninger i Tromsø

Eier du et hus som er bygget før år 1900? Da er det stor sannsynlighet for at du får besøk fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

I ARBEID: I disse dager vil du trolig se personer i gul vest som går rundt i Tromsø og tar bilder av hus. De kommer nemlig fra Norsk institutt for kulturminneforskning. I to uker skal de fotografere rundt 900 eldre bygninger i Tromsø for å dokumentere tilstanden til dem. På bilde ser du prosjektleder Åsa Dammann i aksjon i Storgata. Foto: Lena Verås Eriksen 

nyheter

Har du lagt merke til de fire personene, alle kledd i gule vester, som går rundt og tar bilder av hus i Tromsø?

De kommer nemlig fra NIKU, på oppdrag fra Riksantikvaren, og skal fotoregistrere cirka 900 bygg i Tromsø i løpet av to uker.

– Dette er et miljøovervåkingsprogram. Hensikten med det er å få oversikt over tap, endringer og tilstanden for eldre bygningsmasser, forklarer prosjektleder Åse Dammann.

LES OGSÅ: Fortviler over reklame på bestefarens bygg (for abonnenter)

En av ti kommuner

Prosjektet blir gjennomført i forbindelse med Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». Tromsø er en av ti kommuner som får besøk av NIKU. Dammann forklarer at samtlige hus som er bygget før 1900 skal registreres.

– I tillegg er det bygninger i sentrumsplanen som blir registrert. Det er også noen listeførte kirker, og noen statlige listeførte bygninger i Tromsø, sier Dammann.

Hvert femte år

Hun forklarer at de tar utgangspunkt i bygningene som er i SEFRAK-registeret, som er et landsdekkende register over eldre bygninger. Dammann forteller at alle bygningene ble registrert mellom 1975 og 1995.

– Riksantikvaren startet dette overvåkingsprogrammet i 2000. Vi besøker kommunene hvert femte år, og registrerer hvor mange av bygningene som er tapt, hva slags endringer de har fått og om det er mye forfall, sier hun.

– Vi møter utrolig mange imøtekommende eiere her. Det er ekstra hyggelig å være i Tromsø, legger hun til.

LES OGSÅ: Fylket er skeptisk til å lage en kunstig gamleby (for abonnenter)

Rapport

Etter å ha knipset bilder av 900 bygninger i Tromsø, går turen tilbake til Oslo for å registrere eventuelle endringer i bygningsmassen. En endelig rapport, fra årets registrering, vil komme til våren.

– Den første registreringen som ble gjort i Tromsø var på begynnelsen av 1990-tallet. Vi sammenligner da de nye bildene med registreringene som er blitt gjort fra den gang, fram til i dag.

– Resultatet skal blant annet legge grunnlaget for hvordan Riksantikvaren vil utforme sin politikk, sier hun.

Siden mandag har de arbeidet seg fra Sommarøy og innover til sentrum. Hvilke registreringer som er blitt gjort til nå, ønsker Dammann ikke å gå ut med ennå.

– Dette er statistikk som vil bli presentert senere, sier hun.

Skiller bygningene i Tromsø seg ut, sammenlignet med andre kommuner?

– Det som er annerledes her er at det ikke er mye utmarksbygninger. Bebyggelsen ligger langs sjøen, og bygninger som ligger værhardt til er mer utsatt for forfall. De krever mer vedlikehold.