Mattilsynet jakter på smittsom dyresykdom: Vil ha dine observasjoner

Mattilsynet vil at jegere og andre som ferdes i naturen melder fra til dem dersom de observerer syke eller døde hjortedyr.
Chronic Wasting Disease (CWD)
 • Chronic Wasting Disease er en prionsykdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr.
 • I Norge er det, per juni 2016, påvist tre tilfeller av CWD. En villrein i Lærdal ble funnet positiv i april 2016, og to elger i Trøndelag ble funnet positive i mai 2016.
 • Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesyke hos sau, BSE hos storfe og CWD hos hjortedyr.
 • Sykdommen er dødelig for dyr, men har aldri smittet til mennesker.
 • (Fakta fra Mattilsynet)
Kartlegging av chronic wasting disease (CWD)
 • Høsten 2016 gjennomfører Mattilsynet og Miljødirektoratet en nasjonal kartlegging av chronic wasting disease (CWD)
 • Jegere i utvalgte kommuner og villreinområder skal levere hoder fra felte elg, hjort og villrein
 • I hele landet skal hjortevilt som dør utenom jakt testes for CWD
 • Mattilsynet vil i tillegg ta prøver av oppdrettshjort og tamrein
 • For å finne ut om et dyr har CWD, må en hjerneprøve analyseres
 • Oversikt over CWD-forekomst hos hjortevilt finner du på www.hjorteviltregisteret.no
 • Du kan se flere detaljer om innsamlingen på www.nina.no/cwd
 • (Fra Mattilsynet)
nyheter

Kartleggingen av dyresykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) starter nå for fult. Det er lagt opp til et intensivt kartleggingsprogram, og i regi av Mattilsynet og Miljødirektoratet skal det totalt testes cirka 15.000 hjortedyr i år. I tillegg vil det også bli tatt prøver på elg, hjort og reinsdyr i visse områder.

Symptomer

I en pressemelding opplyser de at det er svært viktig at jegere og andre som ser syke eller døde hjortedyr melder fra til Mattilsynet.

– Symptomer på CWS er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, for eksempel dur som ikke skyr mennesker, skriver de.

Tre tilfeller i Norge

Mattilsynet opplyser de til nå har funnet tre tilfeller av CWD i Norge. Kartleggingen de nå går i gang med skal gi oversikt over hvor utbredt sykdommen er.