Han er UiTs nye reiselivsprofessor

Arne Trengereid har lang fartstid i nordnorsk reiseliv. Nå vil UiT dra nytte av kompetansen hans.

PROFESSOR: Arne Trengereid har fått seg ny jobb. 

nyheter

Institutt for statsvitenskap, sosiologi og samfunnsplanlegging ved UiT – Norges arktiske universitet har ansatt en ny næringslivsprofessor i reiseliv, og det er ingen andre enn tidligere Hurtigruten-direktør og tidligere reiselivssjef og direktør i Nordnorsk reiseliv AS, Arne Trengereid. Stillingen er ei 20 prosent professor II-stilling med ett års varighet.

LES OGSÅ: Nordnorsk vinterturisme ble hedret med pris

Jobber opp mot næringen

Ifølge reiselivsforsker Gaute Svensson ved instituttet, har universitetet over lang tid utviklet gode relasjoner til reiselivsnæringen, og er opptatt av en god og løpende dialog med næringsaktørene.

– I tillegg er vi avhengige av å stimulere til et sterkere samspill med aktørene i landsdelen. Dette arbeidet har den siste tiden blant annet materialisert seg i prosjekter som Forskningsnode Nord-Troms, og diverse seminarer og opptredenen på næringslivsarenaer. Tilsettelsen er et av flere tiltak for å styrke og videreutvikle kontakten med næringslivet, skriver Svensson i ei pressemelding.

LES OGSÅ: Nordnorsk Reiseliv AS har fått ny administrerende direktør

Lang fartstid

Trengereid har tidligere ledet Troms Reiseliv, vært hotelldirektør ved Radisson i Tromsø, hatt flere lederposisjoner i Hurtigruten og vært administrerende direktør og reiselivssjef i markedsføringsselskapet Nordnorsk Reiseliv AS. I fjor ble han tildelt Nordnorsk Markedsføringspris.

– Trengereid er et meget naturlig valg for denne stillingen gitt hans lange fartstid i næringen. Han har vært sentral i den eksplosive veksten i nordnorsk reiseliv de siste årene. Vi håper at Trengereids erfaring og nettverk vil bidra til å styrke Universitetets bånd til hele næringen, både aktører, markedsføringsorganer, virkemiddelapparatet og det offentlige, skriver Svensson.

- Kunnskap er nøkkelen

Ifølge professor Arvid Viken, leder av forskningsmiljøet i Tromsø, skal Trengereid både styrke relevansen av universitetets forskning på reiseliv og bidra til kompetanseheving.

Trengereid vil i tillegg jobbe med forskningsformidling, hvor målet er å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge UiTs reiselivsforskning for praktisk anvendelse.

– Kunnskap er nøkkelen til kompetanseheving og en bærekraftig utvikling av næringen. Skal vi lykkes i vårt fremtidige arbeid med reiselivsutviklingen i landsdelen må vi tenke på kunnskapsforankringen i næringen. Dette er vesentlig for at reiselivet skal kunne ta ut det fremtidige utviklingspotensialet innen den internasjonale veksten næringen står ovenfor, sier Trengereid selv.

Han legger til at han ser fram til å ta fatt på de nye oppgavene.