Nye retningslinjer

Vil unngå kunstgavekaos

Kommunen ønsker å få tydeligere retningslinjer for hvordan man skal gå fram når noen vil donere store kunstverk som skal henges opp eller stilles ut offentlig.

OFFENTLIG KUNST: Store kunstverk som henges i det offentlig rom kan bli kostbare for mottakeren. Det vil kommunen helst unngå i fremtiden og vil ha nye retningslinjer for slike gavekunster.  Foto: Trond Tomassen

nyheter

– Vi må jo si at det er en direkte følge av det som skjedde med «Kunnskapens Tre». Gaven førte til en rekke ekstra kostnader for kommunen som det ikke var tatt høyde for, sier avdelingsdirektør for næring, kultur og idrett, Bjarte Kristoffersen.

«Kunnskapens Tre» er mosaikkverket som kommunen fikk som gave fra bykunstner Marit Bockelie.

Verket ble tatt imot mer eller mindre «på sparket» av daværende ordfører Jens Johan Hjort – uten at saken var forankret hos det da sittende byrådet. Kommunen har i ettertid måttet betale godt og vel over halvmillionen for å få kunstverket opp på veggen til Gyllenborg skole.

Klare regler og retningslinjer

– Vi ønsker å få retningslinjer for hvordan slike gaver skal håndteres i fremtiden. Vi vil unngå at det kommer store uforutsette kostnader knyttet til mottakelsen, sier Kristoffersen.

GIVER MÅ BETALE: I fremtiden skal kunstgaver monteres og vedlikeholdes på givers regning. Foto: Tom Benjaminsen 

I forslaget til retningslinjer – som skal behandles politisk i kultur-. idretts- og friluftskomiteen i neste uke – legges det opp til at kommunen skal være svært nøye når det kommer til å ta imot kunstgaver. I saksgramlegget skriver de:

«Utvalget skal ha en grunnleggende tverrfaglig kompetanse knyttet til kunst, uterom og stedsforming, og vil i tillegg kunne knytte til seg kunstfaglig, økonomisk eller annen praktisk kompetanse etter behov i hver enkelt sak».

Kunstøkonomisk råd

Det er altså for å kvalitetssikre kunstprosjektene at kommunen ønsker å sette ned utvalget.

– Vi ønsker at rådet skal sikre både den kunstneriske kvaliteten og de økonomiske sidene ved sakene, sier Kristoffersen.

FORBEREDT: Bjarte Kristoffersen vil ikke at kunstgaver skal bli ubehagelige økonomiske overraskelser for kommunen. Foto: Tom Benjaminsen 

Det foreslås at rådet består av to personer fra administrasjonen, samt én person fra Tromsøs kunstmiljø.

Og kostnadene for installering, frakt og vedlikehold av kunstgaven skal som hovedregel være opp til giveren å betale.

Fra saksfremlegget:

«Det legges til grunn at utgifter til frakt, montering og eventuelt lyssetting dekkes av giver. Giver kan foreslå et eller flere aktuelle steder for plassering, men kan ikke selv beslutte eller sette vilkår om dette. Kommunen forbeholder seg også retten til å flytte, eventuelt fjerne, kunstverket, i slike tilfeller skal kunstneren om mulig orienteres. Giver må utarbeide en vedlikeholds-/driftsplan som kvalitetssikres av arbeidsutvalget. I dette ligger blant annet å avklare økonomiske konsekvenser som følge av utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold».

- Vi ønsker å implementere retningslinjene så snart de er vedtatte, sier Kristoffersen.