Slik skal kommunen kutte ned på støvplager

Kommunen vil at bygg- og anleggsbransjen skal ta grep for å få ned forurensing.

VENTER PÅ SVAR: Byutviklingssjef Mette Mohåg. Foto: Tom Benjaminsen 

STØV: Nå vil kommunen få bukt med forurensingenog støvproblemtikken i byen. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Kommunen ønsker fokus på å begrense luftforurensingen fra bygg- og anleggsvirksomhet, særlig i Breivika-området der det meldes om store støvplager. Det kommer fram i et brev fra Byutvikling til en rekke aktører innen bygg- og anleggsbransjen.

Ber om tiltak

Kommunen melder i brevet at de vil ta inn bestemmelser om problemet i ny kommuneplan, samt i nye reguleringsplaner og byggetillatelser, og at det da vil bli satt vilkår om tiltak.

LES OGSÅ: Luften i Tromsø er så forurenset at den er helseskadelig (for abonnenter)

Men fram til da ønsker kommunen at alle mottakerne av brevet skal sørge for egne tiltak som hjulvask, tildekking av masser under transport og rengjøring av veier i og rundt anleggsområdet, og håper at de gjør det.

Fristen for tilbakemelding fra bransjen er satt til 16. september.

– Vi venter til fristen er ute, og tar da en gjennomgang av tilbakemeldingene vi har fått, og så ser vi på hva vi bør gjøre videre, sier byutviklingssjef Mette Mohåg.

LES OGSÅ: «Vi alle både kan og skal bidra for å få bukt med svevestøv»

Kan nekte transport

Kommunen selv skal hyppig rengjøre de mest utsatte veistrekningene. Dersom støvforurensningen likevel ikke reduseres, skriver kommunen i brevet at det kan bli aktuelt å forby visse typer trafikk på bestemte veistrekninger.

– Alle bør ta grep, og dette er et ansvar som helt klart ligger hos bransjen. Situasjonen er alvorlig, og jeg vet at bransjen selv er opptatt av problemstillingen, sier Mohåg.

LES OGSÅ: Mengden med støv i luften kan vel neppe være forårsaket av piggdekk alene?

Til nå har kommunen fått tilbakemelding fra én av mottakerne av brevet.