Nå ser hele Helse-Norge til Tromsø

Nasjonalt senter for e-helseforskning i Tromsø skal levere den kunnskapen som trengs for at e-helse skal bli normalløsningen i helsetjenesten.
nyheter

1. januar i år åpnet Nasjonalt senter for e-helseforskning i Tromsø – et senter som «skal samle, produsere og formidle kunnskap myndighetene trenger for å utvikle en kunnskapsbasert politikk og praksis på e-helsefeltet». Under helseminister Bent Høies (H) besøk i Tromsø tirsdag fikk senteret endelig sin offisielle åpning.

– Det er viktig å ha et nasjonalt senter for e-helseforskning fordi vi i Norge skal ta mange viktige skritt for å ta i bruk e-helse som normalløsningen i helsetjenesten, sier Høie.

– Da må vi være sikker på at vi har god nok kunnskap til de ulike stegene som skal tas, og da trenger vi et nasjonalt senter til å gi oss denne kunnskapen.

LES OGSÅ: Minister hyller Tromsø-firma

Nystartet

Det var våren 2014 at Helsedirektoratet anbefalte en avvikling av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø. Samme høst begynte Helse Nord RHF å utrede en etablering av et nytt forskningssenter for e-helse, som altså ble opprettet 1. januar i år.

– Hovedformålet med senteret er å understøtte de nasjonale behovene for kunnskap på e-helseområdet. Nå har man lagt de store nasjonale strukturene til grunn for en storstilt satsing på e-helse. Der er det kunnskapsbehov, og man trenger å vite ting gjennom forskning som vi skal bidra med. Da handler det både om tjenester til helsepersonell og innbyggere, forteller senterleder Stein Olav Skrøvseth.

LES OGSÅ: Olav Helge Førde gir seg etter 45 år på UNN

Det har vært travle måneder på det ferske senteret:

– Fram til den offisielle åpningen nå har vi vært i en etableringsfase, og det har tatt en del ressurser å få senteret rigget på plass. I tillegg har vi mange prosjekter fra det gamle Telemedisin-senteret som nå er overført til oss, og som vi skal levere på. Dessuten har vi jobbet sammen med Direktoratet for e-helse på konkrete oppdrag som de har gitt oss. Vi har en ganske omfattende oppdragsportefølje som vi fikk for 2016, der vi leverer noe forskning og en del utredning. Det har vi brukt mye ressurser på, og det er viktig for oss å ha leveringsdyktighet overfor direktoratet. De trenger kunnskap, og det er vi som skal levere det, forteller Skrøvseth.

Tidlig ute

Senterlederen syntes det var stas med helseministeren som offisiell åpner av senteret.

– Det er kjempestas. Det er viktig for oss at helseministeren er her på åpningen. Vi er et nasjonalt senter, noe som vektlegges av vår oppdragsgiver. Det symboliseres veldig sterkt av at helseministeren tar turen hit til åpningen, sier han.

Ifølge helseministeren var Norge tidlig ute med å inkorporere IKT i helsetjenesten.

– Men dette gjorde også at vi startet opp med veldig mange ulike systemer og løsninger som nok i større grad representerte å få papiret elektronisk enn å faktisk ta i bruk e-helse som en grunnleggende endring i måten man organiserer helse på. Det er det steget vi nå er i ferd med å gjennomføre. Dersom vi ser oss rundt i verden, er det noen som har kommet lenger enn oss, og mange som ikke har kommet så langt som oss. Jeg vil si at Norge ligger midt på treet i e-helse, sier Høie.

LES OGSÅ: Første gravemaskintak på det nye helsehuset

I Tromsø har man lang tradisjon innen e-helseforskning.

– Telemedisinsenteret her begynte jo på midten av 90-tallet, har lang historikk på det og har bygget mye kompetanse gjennom årene. Det er også et stort miljø i internasjonal sammenheng, og det har blitt et veldig aktivt forskningsmiljø de siste årene, sier Skrøvseth.

– Det er mange sterke forskningsmiljøer i Tromsø, og vi er glade for å være ett av dem.