SV vil endre grunnloven

Sosialistisk Venstreparti vil mobilisere til et folkeopprør mot dagens fiskeripolitikk.

FOLKEMØTE: Nordlys-kommentator Skjalg Fjellheim, SV-leder Audun Lysbakken, Ingrid Evertsen og Torgeir Knag Fylkesnes  Foto: Tom Benjaminsen

TIL KAMP FOR HAVET: Torgeir Knag Fylkesnes og partileder Audun Lysbakken vil endre grunnloven for å sikre havets ressurser for fremtiden. 

nyheter

Stortingsrepresentant fra Troms Torgeir Knag Fylkesnes og partileder Audun Lysbakken (SV) har begynt å se fram mot neste høsts stortingsvalg og har med det lansert noe så dramatisk som å utforme et forslag til endring av Norges grunnlov.

– Vi har sett en deprimerende utvikling i fiskerinæringen de siste 20 årene og det er på tide å ta et oppgjør med det som skjer. I utgangspunktet skal havets ressurser eies av folket og ikke staten, og vår klare mening er at staten ikke har lov til å selge noe som eies av folket, sier Knag Fylkesnes og fortsetter:

– Fiskeri er det vi har bygd landet vårt på, og er det vi skal leve på i fremtiden. Derfor er det utrolig viktig at vi sikrer hvem som skal forvalte dette i tiden som kommer og hvordan det skal gjøres.

Valgkampsak

Målet er å fremme forslaget til grunnlovsendringen i denne stortingsperioden, slik at det kan behandles etter neste valg. Lysbakken er helt klar på at ingen burde stemme inn folk på Stortinget som ikke støtter forslaget.

– Dette er en slags videreføring av Kystopprøret som startet i Finnmark for noen år siden. Her har man muligheten til å støtte opp rundt noe som vil gi det opprøret mening og faktiske endringer. Man bør ikke stemme inn noen på Stortinget som ikke vil stille seg bak dette forslaget, sier Lysbakken og får støtte fra Knag Fylkesnes:

– Denne endringen vil hindre at et fåtall sitter på store kvoter i evig tid. Da vil alle fremtidige lovforslag måtte måles opp mot det som står i grunnloven.

Samler underskrifter

Kampanjen går på å samle inn underskifter fra folk over hele landet. Det kan gjøres via nettsiden de har satt opp eller ved å skrive seg rett inn i den store underskriftsboken Knag Fylkesnes skal dra med seg over hele landet.

– Jeg er optimist. Vi trenger to tredjedels støtte i Stortinget til forlaget neste periode, og jeg vil tro at Ap og Sp vil stille seg bak. Om vi får mange tusen underskrifter vil det jo sende en mektig beskjed til landets politikere om hva folket mener om saken, og dette er tross alt en sak som berører oss alle, ikke bare folk langs kysten, sier Knag Fylkesnes.