Frp-striden

Derfor skrev ikke Anni Skogman under avtalen

Gruppeleder Anni Skogman lot pennen ligge da hun ble forelagt avtalen som skulle begrave stridsøksene i lokallaget. Årsaken er at hun ville miste adgang til styremøtene.

ÅRSAKEN: Grunnen til at Anni Skogman ikke skrev under avtalen som fylkespartiet fremla, er at hun ville blitt utestengt fra styret i lokallaget. 

nyheter

SENTRUM: Som kjent ble trioen Anni Skogman, Jan Blomseth og Bjørn-Gunnar Jørgensen bedt om å underskrive hver sin avtale for å skape ro i Tromsø Fremskrittsparti. Mens herrene signerte, valgte gruppelederen å la være.