Slakter tilstandsrapporten i grunnskolen

– Store problemer med presentasjonen av statistikken

Jonas Stein (V) er lidenskapelig opptatt av statistikk. Han er ikke imponert over statistikken som er presentert i tilstandsrapporten for grunnskolen.

KRITISK: Jonas Stein (V) og Brage Larsen Sollund (Ap) mener tilstandsrapporten for Tromsø-skolen ikke er god nok. Foto: Martin Lægland Ellingsen  

nyheter

Kommunestyret får hvert år lagt fram en rapport som skal informere politikerne om tilstanden i Tromsø-skolen, sammenlignet med resten av landet. Nå reagerer Jonas Stein på det han mener er store mangler i rapporten.

– Rapporten har en del store problemer. Det er uklart hvordan man har kommet fram til tallene. Man kan ikke uten videre sammenligne en skole med 50 elever og en med 500, og det tas ikke hensyn til at det er sosioøkonomiske forskjeller mellom skoler. Resultatet er at man kan tolke rapporten akkurat som man vil, uten å vite hva som stemmer, smeller han.

Stein mener også det er et problem at rapporten kun viser gjennomsnittsverdier, uten å si noe om standardavvik.

Kan føre til dårlige beslutninger

– Rapporten gir et dårlig grunnlag for å vite hva som er tilstanden i Tromsø-skolen, og dårlige grunnlag gir dårlige beslutninger, fortsetter han.

Venstre-politikeren mener rapporten kan få varsellampene til å gå av uten grunn.

– Det er ingen grunn for lærere eller rektorer å rive seg i håret av denne rapporten. Det finnes mye statistikk om skole, men det burde brukes mye bedre, sier Stein, som for tiden tar en doktorgrad i statsvitenskap og underviser i kvantitative metoder. Altså statistikk.

– Sier ingenting

Aps Brage Larsen Sollund er delvis enig i kritikken til Stein.

– Å bruke nasjonale prøver til å fastslå om skolen er god eller dårlig mot en måling av landssnittet, sier ingenting. Vi vil derfor ta bort denne rangeringen. For det første sier nasjonale prøver kun litt om en liten del av skolen, og er det dette som er viktigst? Hva med mobbing, spesialundervisning og alt som ikke blir målt i nasjonale prøver, spør Sollund.

– Tromsø er også en universitetsby med høyt utdannet befolkning. Skal vi, til tross for dette, si oss fornøyd hvis Tromsø-skolen er på landsgjennomsnittet? Skal vi si oss fornøyd med å være middelmådig? Hvis vi først skal sammenligne noe som helst, burde vi ligge langt over, sier Ap-politikeren, som også etterlyser sosioøkonomiske hensyn i tilstandsrapporten.