Den gule teksten har Ap klippet og limt fra SVs forslag

– Aldri opplevd noe lignende

– Ap har kastrert vårt forslag, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes, om forslaget som vil grunnlovsfeste folkets rett til havressursene.
nyheter

– Nå er dramatikken rundt havets rolle i grunnloven komplett. Det har gått 200 år uten et eneste forslag om å få havet inn i grunnloven. Men etter at vi annonserte vårt forslag i forrige uke, har det skremt fram to andre forslag, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Aps forslag er veldig likt vårt, men de har kuttet vekk det viktigste i forslaget, nemlig at ressursene skal bidra til bosetting og sysselsetting i kystsamfunnet, sier Fylkesnes.

Klipp og lim

Til tross for at Ap har fremmet et eget forslag, er mesteparten av teksten hentet ord for ord fra SVs forslag.

– Det er vel først og fremst en anerkjennelse av at vi har gjort et grundig arbeid. Så lenge vi får fremdrift i saken, så gjør det ikke noe for oss om det vi har jobbet med blir brukt av andre. Men det er en sterk sammenheng i de to prinsippene som har vært grunnpilarene i norsk fiskeripolitikk i tusen år. Nemlig at havet er fellesskapets ressurser, og at de som bor i nærheten av havet skal ha en spesiell rett til å høste av det. Man skal ikke kunne sitte på Aker Brygge og nekte folk på yttersida av Senja å bruke ressursene i havet. Men det er det siste punktet Arbeiderpartiet har strøket. De har nok ikke rådført seg med folk langs kysten, men lyttet til industrifolk. Resultatet er at de kastrerer forslaget, mener Fylkesnes.

Aldri opplevd lignende

– Er det vanlig praksis på Stortinget å klippe og lime så store deler av andres forslag på denne måten?

– Jeg har aldri opplevd noe lignende. Det handler nok litt om at Ap vil ta eierskap i en sak de har vært helt ute av, men jeg kan bare spekulere. Jeg inviterte dem med i vårt forslag, og sa at de gjerne måtte komme med endringsforslag. Da trodde jeg ikke de skulle kopiere teksten og levere forslaget som sitt eget, påpeker stortingsrepresentanten.

SV lanserte sitt forslag onsdag i forrige uke.

– Det å skrive et grunnlovsforslag er en omstendelig prosess. Vi begynte allerede i mai, og det er ikke et komma i vårt forslag vi ikke har dobbelt- og trippelsjekket. Så Ap skjønte nok at de ikke kunne skrive et eget forslag på ei uke, og da brukte de det vi har skrevet, sier han.

Fylkesnes mener det er på høy tid å grunnlovsfeste folkets eierskap av havet.

– Det er akutt. All den tid fiskerinæringa blir mer liberalisert, og kvoter selges til høystbydende slik at det blir vanskelig for unge å komme seg inn i fiskerinæringa, må vi slå det fast i grunnloven at det er folket som eier havet. Det er komplisert når privat eiendomsrett er en del av grunnloven, samtidig som vi ikke i dag har lovfestet hvem havet tilhører, påpeker Fylkesnes.

Arbeiderpartiet

Ingrid Heggø er fiskeripolitisk talsmann i Ap. Hun sier det er naturlig å levere et nesten likelydende forslag.

– Vi kunne ikke gå med på verken historiefortellingen til SV i forslag, eller ordlyden i deler av forslaget. Vi vil rendyrke havressursloven paragraf to, altså om at fiskeriressursene tilhører det norske folk i fellesskap. Det er helt rett at Torgeir Knag Fylkesnes inviterte oss til å bli med på sitt forslag, men når han ikke ønsket å delta i et kompromiss, så leverte vi inn kompromissforslaget, sammen med KrF, SP og Venstre.

«Helt fair»

– Det er helt «fair» at Fylkesnes vil opprettholde sitt forslag, men nå må vi slutte å se på hvem som foreslår hva først. Høyre/FrP vil gjøre endringer som gjør at vi mister kontrollen med ressursene i havet, det er vi 100 prosent enig med SV i. Grunnen til at vi har brukt mye – eller deler – av hans forslag er at vi foreslo et kompromiss, og vi støtter mange av SVs forslag.Men nå må vi slutte å slåss internt og begynne å bli enig utad. Det er ikke SV eller Ap som er problemet, det er regjeringsparteine..

– Hvorfor har dere strøket avsnittene i forslaget om at ressursene skal bidra til bosetting og sysselsetting i kystsamfunnet?

– Vi er restriktiv om hva vi tar inn i grunnloven. Samtidig så er jeg en realpolitiker, og opptatt av å få flertall. Det ville ikke SV sitt forslag ha fått. Vi må ikke ødelegge en gledens dag nå som disse forslagene er kommet, med krangel internt. Det er regjeringspartinene som er problemet, ikke SV eller Ap, sier Heggø