Tre personer fra Tromsø valgt ut til talentprogram

Agenda Nord-Norge startet i fjor et eget talentprogram for å få fram flere nordnorske stemmer. Nå er årets kull klart, hvor tre personer fra Tromsø er blant de utvalgte.

Av et kull på tolv personer skal disse tre fra Tromsø nå være med på å heie fram landsdelen gjennom Agenda Nord-Norge sitt ambassadørprogram. Fra venstre: Alexander Os (36), Brage Larsen Sollund (27), Øyvind Arntzen (31).  Foto: Fotomontasje

nyheter

Nesten 100 talenter fra hele landsdelen søkte i år om å bli deltaker på Agenda Nord-Norges talentprogram 2016-2017. Etter en utvelgelsesprosess med flere kvalifiserte søkere er tolv personer nå valgt ut til å delta, opplyser Agenda Nord i en pressemelding fredag.

- Veldig mange av søkerne har sterke kvalifikasjoner. De tolv som er valgt har virkelig strukket seg langt for å overbevise oss om at de har sterk vilje til å jobbe for ulike nordnorske interesser, uttaler Roger Ingebrigtsen, daglig leder i Agenda Nord-Norge.

Skal fordype seg

I år består deltakerne av fire personer fra Nordland, fire fra Troms og Svalbard, i tillegg til fire fra Finnmark. De skal jobbe med spørsmålene og utfordringene Nord-Norge står overfor.

De tolv skal fordype seg i nordnorsk næringsliv, historie og politikk. I tillegg skal de øve opp sine ferdigheter i å presentere fortellinger fra nord. Alt vil skje i samarbeid med personer som er eksperter innenfor sine felt.

Disse deltar fra Tromsø:

Brage Larsen Sollund (27), Tromsø

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Tromsø kommune

«Jeg brenner for at alle skal få en god start i livet, uavhengig av hvor de vokser opp og hva foreldrene gjør.»

Alexander Os (36), Tromsø/Fauske

Daglig leder, Reistadløpet AS

«Jeg brenner for samarbeid på tvers av grenser, kulturer og næringer.»

Øyvind Arntzen (31), Tromsø/Bodø

Jurist ved Eiendomskontoret ved Utbyggingstjenesten, Tromsø kommune

«Jeg brenner for å beholde det vi har, og at den varslede og ønskede verdiskapningen kommer landsdelen og dens innbyggere til gode.»

Bli kjent med landsdelen

Brage Larsen Sollund forteller til iTromsø at ser på talentprogrammet som en god mulighet til å lære mer om Nord-Norge.

- Det blir ofte sagt at vi i tromsøpolitikken ikke kjenner vår egen landsdel utenfor Tromsø. Det er jeg ikke enig i, men jeg synes ikke det gjør noe at vi kommer ut og lærer mer om landsdelen ved å møte næringslivet, organisasjoner og de som bygger Nord-Norge, sier han.

- Etter 13 år i grunnskole, tre år på universitet og ti år i politikken så har det slått meg at det vi lærer om egen landsdel kommer ganske stykkevis og delt gjennom ulike engasjementer her og der.

Han mener det som er mest interessant med programmet er at det er et ordentlig fokus på regionen over ett helt år og ikke stykkevis og delt.

- Det er flere samlinger i løpet av et år. Jeg håper å lære masse spennende om Nord-Norge og meg selv, og at jeg sitter igjen med et helhetlig inntrykk av landsdelen og mulighetene som finnes, sier han og legger til at han håper å lære hvordan man kan spille bedre på lag med andre i landsdelen.

- Jeg tror det er bra for min del å vende blikket utover Tromsø, sier Larsen.

Siste måned

Det første ambassadørkullet er nå inne i sin siste måned i programmet. Ifølge daglig leder i Agenda Nord-Norge har disse gjort en formidabel innsats i løpet av det siste året. Håpet er at alle 13 skal ha fått med seg et tungt Nord-Norge-perspektiv i sitt videre virke. Om en måned møtes det andre kullet for første gang.

- De vil få en flying start. Først skal de være med en nordnorsk næringslivsdelegasjon og Nordnorsk symfoniorkester til Nord-Finland og Nord-Sverige. Deretter møter de på den store samlingen til Agenda Nord-Norge i Alta. Programmet er hektisk og krevende, men jeg har sterkt tro på det nye kullet, sier Ingebrigtsen.