Må jobbe for støtte:

– Bedre å jobbe enn være arbeidssøker

Dag Johannes Buljo Kiil (21) foretrekker aktivitetsplikt fremfor å skrive jobbsøknader. Jobben har han fått gjennom Nav-tiltaket «Utvei».

DAGS «UTVEI»: Dag Johannes Buljo Kiil har de siste ukene kuttet trær på kirkegårdene for å skaffe seg arbeidserfaring gjennom Nav-tiltaket «Utvei». I bakgrunnen daglig leder Anne Bjørvik Opsahl (fra venstre) i Tromsø ASVO og Nav-veilederne Malin Holand og Anna Gundersen. 

nyheter

Tromsdalen: Fra 1. januar 2017 innfører regjeringen lovfestet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år, men i Tromsø har unge sosialhjelpsmottakere allerede hatt aktivitetskrav siden i mars.

Gode resultater

– Det viktigste er å ha noe å gjøre, da slipper jeg å sitte hjemme å skrive jobbsøknader. Jeg har søkt på nærmere femti jobber. Skole er jeg lei av, det er ikke for meg, jeg har heller lyst å jobbe. Målet er fast jobb, sier Dag Johannes Buljo Kiil (21).

LES OGSÅ: Aktivitetsplikt skal få bort unge fra trygd

Regjeringens mål med aktivitetsplikten er å styrke mulighetene for unge å komme i arbeid og bli selvforsørget stønadsmottaker.

– Tromsø kommune bestemte seg for å iverksette aktivitetsplikt tidligere, og vi har hatt en miniversjon på Nav i forbindelse med tiltaket «Utvei». Det mener vi har gitt gode resultater så langt. Vi har fått i stand et lavterskeltilbud til alle under 30 år, sier Nav-veilederne Anna Gundersen og Malin Holand.

Gode erfaringer

I vår inngikk Nav Tromsø avtale med ASVO om å gi arbeid til sosialhjelpsmottakere etter at de vant anbudet. Nav ønsker at arbeidsoppgavene legges til rette i samarbeid med Tromsø kommune og at de utføres for og i kommunen. Erfaringene etter tre måneder er gode.

LES OGSÅ: SV advarer mot aktivitetsplikt

– De vi har hatt så langt har gjort en kjempejobb. De har hatt en positiv innstilling til å jobbe. De har bidratt med snekring, maling og rydding av trær på kirkegårdene, oppgaver det verken har vært tid eller penger til å utføre. Det er ikke så mye som skal til for å motivere de unge til å komme seg «opp om morran», sier daglig leder Anna Bjørvik Opsahl på Tromsø ASVO.

165 på «Utvei»

Av de 165 sosialhjelpsmottakerne som har vært innom «Utvei» så langt har 13 vært hos ASVO, 27 har fått seg ordinær jobb og 19 er på arbeidstrening i bedrift gjennom Nav. 49 av deltakerne har avbrutt programmet, 23 har ikke møtt opp, mens to har sluttet. De øvrige deltar på ulike Nav-tiltak.

LES OGSÅ: Kommunestyret vedtok aktivitetsplikt

– Det er noen som har slitt med oppmøtet og dersom de finner andre løsninger, faller aktivitetsplikten bort. De kan være i programmet til de finner seg skoleplass, ordinær jobb eller kurs/tiltak som setter de i stand til å jobbe, sier Anna Gundersen.

Arbeidserfaring

For mange unge handler det om å få en fot innafor arbeidslivet.

– Mange mangler arbeidserfaring og vet ikke hva det vil si å jobbe. Vi skal ta en avklaring om de er i stand til å møte på jobb og makter å jobbe. ASVO har gitt dem muligheten til å finne ut hva det vil si å jobbe og de har fått referanse. Denne erfaringen har gjort det mulig å formidle dem ut i ordinær jobb, sier Gundersen og Holand.

Gjennom «Utvei» får unge arbeidstrening og referanse fra arbeidsgiver, Nav har fått en arena for å prøve ut unge i arbeidslivet og byens kirkegårder har ikke minst fått en standardheving.

Gjort en kjempejobb

– Vi er knallfornøyde med samarbeidet med Tromsø ASVO. De som har jobbet hos oss har snekret arbeidshus, malt og fjernet vegetasjon. De har gjort en kjempejobb og uten dem hadde vi ikke fått gjort så mye, sier kirkeverge Nils Opsahl, som også roser egne ansatte og sommervikarene for innsatsen på kirkegårdene.

– Har noen av dem som har vært med på «Utvei» sett på aktivitetsplikten som en straff?

– Én gang var det noen som sa at han følte det som en straff, sier Maling Holand.

– Det har vært overraskende positive reaksjoner, supplerer Anna Gundersen.