Nå er det endelig åpnet for trafikk her igjen

Gravearbeidet i Storgatbakken er ferdigstilt, og nå har gaten endelig åpnet.

ÅPNET: Storgatbakken er åpnet for trafikk etter at gravearbeidet og oppgradering av gaten endelig er ferdigstilt.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Storgatbakken sett fra Bispegata. Foto: Geir Helø 

nyheter

I mai innledet kommunen den siste etappen av oppgraderingen av Storgatbakken. Onsdag denne uken ble gaten endelig åpnet for trafikk igjen etter det som har vært flere år med graving i området.

– Vi har skiftet vann- og avløpsrør under bakken helt fra Hansjordnesbukta til krysset i Bispegata og Storgata. I tillegg fikk vi midler til å oppgradere fortauene på strekningen med varmeanlegg. Det var veldig dårlige fortau der tidligere, så dette har gitt et betydelig løft for hele området. Det er også kommet sykkelfelt på begge sider, sier Håkon Waage Gjertsen, leder for Park og vei i Tromsø kommune.

Fjernvarmeselskapet Kvitebjørn, Troms Kraft og kabelselskaper har i tillegg sørget for å legge nye ledninger og kabler i gata ettersom den likevel skulle graves opp.

LES OGSÅ: Her skal de være ferdig med gravearbeidet om en måned

Takker næringslivet

– Vi er glade for å være ferdig med arbeidet der. Det har vært et prosjekt med mange naboer som er blitt påført belastninger slik det ofte blir med slikt arbeid. Det er tøft for dem som driver næringsliv i området når gravingen og oppgraderingen har vært såpass kompleks og har tatt så lang tid, sier Gjertsen.

Gravearbeidet i gaten har pågått helt siden 2014 og har ført til store ulemper for både boende og næringsdrivende. Blant annet har gaten vært stengt for trafikk i lange perioder. I tillegg førte en konkurs til at arbeidet ble kraftig forsinket.

– Vi må takke næringslivet i området for utholdenheten de har vist, og håper at de vinner det igjen, sier han.

LES OGSÅ: Vurderer å rive sentrumshotell (Pluss-sak)

Høyere standard

Han trekker fram at det nå blir adskillig bedre fremkommelighet for gående og syklister, og at hele området har fått høyere standard.

– Det vil også bli plantet trær langs deler av strekningen samt at vi skal få på plass sykkelparkering, sier Gjertsen, og fortsetter:

– Området blir en veldig flott forlengelse av dagens gågate og vil bidra til å binde sammen byen i sterkere grad. Strekningen fra sentrum til nordbyen har ikke vært så hyggelig å gå tidligere. Dette er et ledd i å binde nordbyen og sentrum bedre sammen.

LES OGSÅ: Nå starter arbeidet med å grave opp store deler av gågata