Dette tjente lovens lange arm

Sjekk hva dommerne, politimesteren og statsadvokatene tjente i fjor.

Politimester Ole B. Sæverud hadde en inntekt på rett i overkant av 800.000 kroner i 2015.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
NAVNFØDTINNTEKTFORMUESKATT
Knut Rye-Holmboe, tingrettsdommer1972215196601291775
Arild O. Eidesen, førstelagmann194716976593257783718026
Dag Nafstad, lagmann195316750160711689
Unni Sandbukt, sorenskriver196012072560512670
Bjørn André Holmen, tingrettsdommer1966120628326779603663037
Susann Funderud Skogvang, lagdommer197511920090516925
Vidar Stensland, lagdommer1958113568013918113797
Tonje Fisknes, lagdommer196711235090471896
Synnøve Ellinor Nordnes, lagdommer195011041033667517471456
Kari Mjølhus, lagdommer195010978502448034457429
Inger Bonnie Gjerde, tingrettsdommer19621095043738044438576
Kjell Martin Haug, lagdommer195310830435708599457688
Aksel Bernhard Berggren, lagdommer196810803003486354448266
Bernhard Halvorsen, tingrettsdommer19481073692934692426560
Nils Asbjørn Engstad, lagdommer195910541500445278
Geir Ove Ludvigsen, lagdommer19681016547721816422773
Inger Lyng, lagdommer194710036404823965432518
Lars Fause, førstestatsadvokat19659738380397706
Harald Tore Roaldsen, tingrettsdommer19669483150406242
Bjørnar Eirik Stokkan, lagdommer19609243780404570
Sidsel Sund Olsen, tingrettsdommer19709206230373110
Brynhild Salomonsen, lagdommer1974879227381513372846
Stig-Ole Haug, lagdommer19688440420368911
Torstein Hevnskjel, statsadvokat1951840257306634335719
Anders Haugestad, lagdommer19618351270358532
Ole Bredrup Sæverud, politimester19718006950326109
Torstein Lindquister, statsadvokat19707736440307721
Tor Børge Nordmo, statsadvokat19707713820315350
Hugo Henstein, tidl. politimester i Harstad19697476610314333
Einar Sparboe Lysnes, påtaleleder19687468120308267
Geir Harald Marthinsen, UP-sjef19586508424810366266220
Frode Stock, politiadvokat19796486470255582
Odd Morten Pettersen, politistasjonssjef19646266650251257
Thomas Rye-Holmboe, politiadvokat19666244000249572
Gøril Lund, politiadvokat1971609819582691232031
Hans Martin Moen, tidl. leder for kriminalvakta19605784175614889243091
Elin Norgård Strand, politiadvokat19735765160213377
Anita Hermandsen, U18-leder1971151013089064