Stadig flere tromsøfolk velger buss foran bil

Per 30. september hadde passasjertallene på kollektivtrafikken i byen økt med 5,3 prosent sammenlignet med fjoråret.

FLERE VELGER BUSSEN: Sammenlignet med 2015 har antall reisende med kollektivtrafikk i Tromsø økt med 5,3 prosent. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det kommer fram i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Mindre bilbruk

– Vi er godt i gang med å tilrettelegge for en økning i kollektivtrafikken slik vi har forpliktet oss til gjennom belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk, sier Ivar B. Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel og miljø, i pressemeldingen.

Også hurtigbåten har en økning i antall reisende, og fram til september i år valgte 3.000 flere å reise med hurtigbåten, sammenlignet med 2015.

Kostbart

Prestbakmo understreker i pressemeldingen at det på tross av økning i antall reisende, fortsatt er fylkeskommunen som i stor grad finansierer kollektivtilbudet.

– For buss dekker billettinntektene om lag 55 prosent av kostnadene. Billettinntektene på hurtigbåt dekker 42 prosent av de totale kostnadene, og billettinntektene på ferger dekker i underkant av 15 prosent av kostnadene, heter det i pressemeldingen.

– Økningen i antall reisende er gledelig, men forventet, sier Prestbakmo.