Mobbing i barnehagene: – Foreldre må være gode eksempler

Fredagens barnehagekonferanse satte søkelyset på mobbing blant de minste.
nyheter

Konferansen, i regi av Foreldreutvalget for barnehager (FUB), hadde mobbing i barnehagen på plakaten fredag ettermiddag.

Førsteamanuensis ved UiT, Mai Britt Helgesen, holdt et foredrag om mobbing i barnehagen. Helgesen har skrevet en rekke bøker om temaet, og påpeker at alle barn har rett til å tilhøre et lekefellesskap.

– Å ha noen å leke sammen med, er et grunnleggende behov for alle barn. Hvis ikke, kan det utvikle seg til et helseproblem, sier Helgesen.

Tredoblet antall mobbehenvendelser

Helgesen kaller uskyldig erting for noe som skjer hele tiden, men hvis ertingen blir systematisk bør man bruke ordet mobbing.

– Mobbing er ganske vanlig blant barnehagebarn, og barn finner unnskyldninger for å ekskludere. Undersøkelser viser at mellom åtte og tolv prosent opplever å bli ekskludert og mobbet, allikevel er fokuset på dette problemet langt mindre enn det er i skolen.

FUB-medlem Hege Tegler forteller om stor økning av mobbe-henvendelser fra foreldre den siste tiden.

– Hvert sekretariat har opplevd en tredobling av henvendelser det siste året, sier Tegler, som tilskriver økningen bevisstheten rundt mobbeproblematikken blant de minste barna.

Mobbes videre i skole og arbeidsliv

– Det er viktig å fange opp mobbing så tidlig som mulig. Forskning viser at de samme barna som mobbes i barnehagen, også mobbes på skolen senere. Mobbing følger mange av de samme menneskene inn i arbeidslivet, sier Tegler.

Helgesen påpeker at hovedansvaret for å bekjempe mobbing ligger hos barnehagenes eiere, være det kommunen eller private aktører.

– De ansatte har et særskilt ansvar for at alle barna får delta i fellesskapet, som også er nedfelt i barnehageloven, legger førsteamanuensen til.

Foreldre skal være gode eksempler

Tegler kommer inn på ansvaret som ligger hos barnas foreldre.

– Å lære toleranse og respekt for hverandres forskjeller er viktig. Foreldre bør gå foran som gode eksempler, og være bevisste på at alle barna skal være med. Hvis man arrangerer bursdag, er det viktig at man ikke ekskluderer enkelte barn.

God kommunikasjon med eget barn er viktig for å avsløre mobbing.

– Hvis man avdekker mobbing, er det utrolig viktig at foreldre tar kontakt med barnehagen øyeblikkelig, sier Helgesen bestemt.

Små kjønnsforskjeller blant de minste

– Er det noen kjønnsforskjeller når det gleder mobbing blant de minste barna?

– De få undersøkelsene som er gjort på dette viser små forskjeller mellom kjønnene. Mobbing forekommer i alle typer grupper av barn, sier Helgesen.

Tegler mener at mange foreldre har større problemer med å godta at deres egne barn mobber, enn at deres barn utsettes for mobbing.

– Det finnes ikke slemme barn, men mange barn forstår ikke konsekvensene av å ekskludere andre.