Er dette byens lekreste el-sykkelparkering?

Pellerin tilrettelegger for el-syklister i sine næringsbygg.
nyheter

Skippergata 35 huser i dag cirka 120 ansatte i Tromsø kommune. A/S Pellerin eier bygget, som er blant hele 65 tusen kvadratkilometer i Tromsø sentrum som disponeres av eiendomsutvikleren.

LES OGSÅ: Hva er raskest av bil og sykkel?

Den nylig ferdigstilte innendørs sykkelparkeringa i Skippergata 35 har plass til 24 sykler, og er utstyrt med 6 ladepunkter for elsykler.

– Dette er noe leietakerne har etterspurt, og jeg mener det er Tromsøs flotteste sykkelparkering, sier markedssjef i Pellerin, Morten Tidemann.

Dusj og garderobe

Eiendomssjef Robert Mentzoni Lund påpeker at det også er lagt til rette for leietakernes ansatte, i form av en ny fellesgarderobe med dusj.

– Folk har behov for å skifte og mange vil ta seg en dusj etter å ha syklet til jobben. De nye garderobene gjør det mer attraktivt for samtlige ansatte å bruke sykkelparkeringa, mener Lund.

LES OGSÅ: «Det er en drømmeverden å tro at innbyggerne i Tromsø skal redusere bilbruken»

En lekker sykkelpumpe er det også funnet plass til på parkeringsplassen.

– Jeg opplever jo selv at påfyll av luft er en nødvendighet, og det er faktisk utrolig få plasser man kan fylle luft i sentrum, sier eiendomssjefen.

Tromsø kommune «på saken»

– Er denne sykkelparkeringa en del av en større miljøsatsing fra Pellerins side?

– Vi har innendørs sykkelparkering i alle våre garasjer, men skal bli enda bedre. Etter hvert som vi pusser opp våre andre lokaler, vil vi oppjustere sykkelparkeringene til en fast standard av denne typen, forteller Lund.

LES OGSÅ: Alvaro Neil (49) har syklet verden rundt i 12 år (for abonnenter)

Lokalene i Strandgata 41 opplever en tilsvarende oppjustering for leietakerens syklende medarbeidere.

– Det er kommunen som leier lokalene i Strandgata også, og de er veldig «på saken» når det gjelder sykkelparkering.

Tjener på fornøyde leietakere

– Ligger det noen økonomisk fortjeneste i å tilrettelegge for syklister?

– Hvis vi klarer å skape trivsel for våre leietakere, så ja. Fornøyde leietakere er selvsagt noe vi kan tjene penger på i det lange løp, mener Lund.

Tidemann påpeker også at det blir flere vintersyklister i tillegg til sommersyklister, som følge av elsykkelens popularitet.