Her får kreftforskerne pengene fra Mathea (10)

Fredag delte Kreftforeningen ut hele 6,6 millioner kroner til kreftforskning ved UiT.

MØTTE FORSKERNE: 10 år gamle Mathea Fosshaug Dreyer, som donerte i overkant av 20.000 kroner til Kreftforeningen, fikk fredag møte forskerne som nå skal dra nytte av pengene. Her sammen med professor og prosjektleder Torkjel Sandanger (fra venstre), instituttleder for institutt for klinisk medisin, Eyvind Paulssen, og leder for translasjonell medisin ved UiT, Lill-Tove Busund. 

nyheter

I år deler Kreftforeningen ut 179,2 millioner kroner til kreftforskning i Norge. I alt 34 forskningsprosjekter mottok midler, og to av disse prosjektene ledes fra UiT–Norges arktiske universitet. Til sammen fikk Tromsø-prosjektene 6,6 millioner kroner.

Takket for bidragene

– I år har vi fokus på immunterapi, og det gleder meg at vi har så mange gode og spennende forskningsprosjekter på dette området i Norge, og ikke minst ved universitetet her i byen, sa Kirsten Haugland, avdelingsleder for forskning og forebygging i Kreftforeningen, under tildelingen.

Randi Børresen, distriktssjef for Kreftforeningen distrikt Nord-Norge, takker i tillegg alle som har bidratt til at foreningen kan bistå forskningen med midler.

– Det gjelder bøssebærere, de som testamenterer gaver til oss, de som gir faste bidrag og slike som Mathea Fosshaug Dreyer, som gir oss alle sine bursdagspenger. Vi er utrolig takknemlige, og vi blir stadig overrasket over hvor kreative våre støttespillere kan være, sier hun, og viser til den spesielle gaven fra 10-åringen.

Får se hvor pengene kommer fra

Til stede under utdelingen var Mathea selv. Hun har gitt alle bursdagspengene sine–inkludert penger samlet inn gjennom Kreftforeningen på nett–til foreningen. I alt utgjorde det 20.980 kroner.

– Vi ønsket å invitere deg hit, slik at forskerne skal få se hvor pengene de får kommer fra, sa Geir Hevnskjel Ringvold i Kreftforeningen til 10-åringen da de møttes i kreftforeningens lokaler.

– Det er kult å se at pengene faktisk hjelper, forteller Mathea selv.

Hun valgte i samråd med familien å donere pengene til Kreftforeningen fordi hun mistet oldefaren til sykdommen..

– Og i fjor gikk en kollega av mamma bort, og hun var også kreftsyk. At så mange støttet opp om saken og ga penger er vanskelig å tro. Vi har forsøkt å sende takkehilsener til alle, men om de hadde vært her i dag skulle de fått verdens største klem, sier hun.

Leter etter biomarkører

Forskerne som mottok millionbeløpene, som Matheas gave var en del av, var svært takknemlige.

– Støtte utenfra betyr mye for oss, og særlig innen kreftforskning utgjør Kreftforeningens årlige støtte en betydelig del av våre forskningsmidler, sier professor Torkjel Sandanger.

Sandanger leder et prosjekt hvor det leters etter biomarkører i blod for å kunne forebygge og diagnostisere lungekreft tidligere. Hans prosjekt mottok 4 av de 6,6 millionene.

– Du kan si vi leter i blodet etter signaler på kreft, og det har vist seg at metastaser – spredning fra en kreftsvulst–har klare signaler. Vi har allerede en patentsøknad under behandling, så vi er godt i gang med prosjektet, forteller han.

Tilpasset behandling

Det andre prosjektet som mottok midler, de resterende 2,6 millionene, ledes av Tom Dønnem. Der forskes det på hvordan man kan bruke immunforsvaret til å skreddersy individuelle kreftbehandlinger.

Dønnem kunne imidlertid ikke være til stede på tildelingen, da han er i utlandet. På vegne av hans prosjekt, stilte Lill-Tove Busund, leder for translasjonell kreftforskning ved UiT, for å motta midlene.

– Kreftsvulster kan være veldig forskjellige fra pasient til pasient, selv om den sitter på samme sted. Det vi forsker på er hvordan vi, ved å se på blant annet immunceller, kan tilpasse behandlingen til den enkelte pasient, forklarer hun.›