Kun litt over 1.600 ledige i Troms

Det er fortsatt lav arbeidsledighet i Troms, hvor kun 1,9 prosent er ledige.

GODT ARBEIDSMARKED: Fylkesdirektør i Nav Troms, Stein Rudaa, opplyser at det er godt arbeidsmarked i Troms. 

nyheter

I september meldte Nav om historisk lave ledighetstall for september. Da var det 1.671 personer som var uten jobb i Troms.

Tredje lavest i landet

Arbeidsledigheten fortsetter å synke, og nå er tallet nede i 1.631 personer i oktober, opplyser Nav Troms i ei pressemelding. Dette tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Landsgjennomsnittet ligger på 2,8 prosent. Sammen med Hedmark, har Troms landets tredje laveste arbeidsledighet.

60 prosent menn

Sammenlignet med samme tid i fjor, er det 126 færre ledige.

Av dem som er arbeidsledige i oktober 2016, så er 60 prosent menn. Dette forklarer fylkesdirektør i Nav Troms, Stein Rudaa, blant annet med tradisjonelle kjønnsroller i arbeidslivet.

– Det er vedvarende stor etterspørsel etter arbeidskraft i helse, pleie og omsorg, hvor kvinner fortsatt er i flertall. Samtidig ser vi en viss ledighetsøkning i klassiske mannsyrker som industri og primærnæringer, sier Rudaa i pressemeldingen.

Lavest

Det er Bardu som har lavest ledighet med 0,8 prosent. Deretter kommer Målselv (1,1 prosent), Storfjord (1,2 prosent) og Dyrøy (1,3). Der det er høyest ledighet er i Karlsøy (3,2), Lavangen (3,3) og Skjervøy (3,0). Tromsø har en ledighet på 1,8 prosent.