Polaria ber om 500.000 for å undervise skolebarn

Polaria søker kommunen om en halv million kroner for å kunne gi et «gratistilbud» til skolene i Tromsø.

PEDAGOGISK: Polaria ønsker å gi et tilbud til byens skoleelever – og derfor søker de om en halv million kroner i kommunal støtte. 

LEDELSE: Geir Stokke og styreleder for Polaria, Hilde Sjurelv. 

nyheter

I et brev til kommunen begrunner daglig leder Geir Stokke søknaden med at svært få skoler i Tromsø bruker Polaria som formidlings- eller undervisningsarena – til tross for at det arktiske opplevelsessenteret har gode pedagogiske opplegg.

LES OGSÅ: Varmet Tromsø med over 200 skjerf

Begrunnelsen fra skolene er at det simpelthen er for dyrt å dra til Polaria – og at man derfor må prioritere det bort.

Konkurrerer med Vitensenteret

Stokke peker også på at «konkurrenten» Nordnorsk Vitensenter får et driftstilskudd fra kommunen slik at de kan gi et gratis undervisningstilbud til samtlige skoleelever i kommunen.

– Vi har opplevd at besøkstallene er gått ned etter at Vitensenteret åpnet og at de fikk bevilgning fra kommunen, skriver Stokke.

LES OGSÅ: Polaria-planene utsatt i vente på avtale med staten

I søknaden skriver Stokke videre at man vil kunne etablere et gratistilbud der samtlige skoleelever i kommunen vil kunne komme seks ganger til Polaria i løpet av skoleløpet.

LES OGSÅ: Da Polaria-sjefen fikk høre ideen til Elise (24) ble han kjempegiret. I dag fikk hun vist det fram

Arktisk hovedstad

Ifølge ham burde kommunen støtte Polaria. Han skriver:

– Som en Arktisk marin hovedstad, burde Tromsø kommune ha egeninteresse i fl. støtte formidlingsopplegg av høy standard med et arktisk marint tema til skoleelevene i Tromsø.