Har fått 100.000 for å utvikle skredapp

Hvis alt går etter planen håper Stephen Alexandre (25) å ha en prototyp av tur- og skredappen klar ved årsskiftet. Målet med applikasjonen er å redde liv.

NY SKREDAPP: Tromsøværingen Stephen Alexandre jobber for tiden med å utvikle en tur- og skredapp som har som mål å redusere antall omkomne i snøskred. Foto: Privat 

GRÜNDER: Stephen Alexandre (25) leverte sin master i ledelse, innovasjon og marked ved UiT i vår. Nå har han fått hjelp av et lokalt team for å utvikle en ny skredapp. Foto: Privat 

POSITIV: Espen Nordahl er prosjektleder for UiTs nye kompetansesenter for snøskred, også kalt CARE – Center for Avalanche Research and Education. Foto: Trond Haakensen 

nyheter

– Det er en app som er beregnet for toppturer. Det skal være en sosiale medier-app hvor man kan gå inn og se hvem andre som har vært på topptur, for å få vurderinger om hvor det er gode forhold og skredsikkert. Appen er rett og slett for å gjøre folk mer bevisste på turvalg og for å dele erfaringer og tips med hverandre om hvor det er trygt og sikre forhold, sier Alexandre.

I tillegg til brukerinnholdet er også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) inne med skredvarsel i appen, forteller 25-åringen.

Vinn-vinn-situasjon

– Målet er å redde liv og redusere antall omkomne i skredulykker. Det er en arena for deling av kunnskap om forhold i fjell og øke bevisstheten rundt dette med skred. Det har blitt veldig populært med toppturer, men det er ikke alle som har erfaring eller er flinke til å vurdere hvordan forholdene er i fjellet med tanke på skred. Appen skal være en arena for at folk skal få tips og vurderinger om hvor det er bra å ferdes, sier han.

Innholdet i tur- og skredapplikasjonen skal også deles på NVE sine sider for at også direktoratet skal kunne gjøre bedre skredvurderinger.

– NVE er avhengig av data fra folk som er i fjellet for å gjøre sine vurderinger. Slik sett er det vinn-vinn for begge parter, sier Alexandre.

100.000,- i støtte

Han forteller at all produksjon og arbeid med appen er basert i Tromsø, og at en fungerende prototyp, som skal utvikles av firmaet Naviguiding, vil bli lansert i Tromsø først.

– Jeg har holdt på med appen siden 2015, men drev med det på egen hånd fram til sommeren i år. I starten var jeg ikke sikker på hvilke tråder jeg skulle trekke i, men så ble jeg kjent med gründerhuset Flow, og da begynte ting å skje. Nå har jeg fått et team rundt meg som skal hjelpe meg å utvikle prototypen, sier Alexandre.

I oktober fikk han beskjed om at Innovasjon Norge besluttet å støtte arbeidet med appen med 100.000 kroner, i første omgang.

– De er veldig opptatt av at du skal ha et team rundt deg med kompetanse først, og nå har jeg et lokalt team som kan hjelpe meg å gjennomføre det. Jeg har fått støtte til fase én, som kalles markedsavklaring, og den gjelder ut november. Fase to er kommersialisering, hvor utviklingen av en prototyp er aktuelt. Tanken er å få en fungerende prototyp til sesongstart og forhåpentlig rundt årsskiftet. Når man har fått støtte til den første fasen, er det vanlig å få det for fase to også.

Fikk ideen på topptur

Ideen til tur- og skredappen fikk Alexandre da han selv var på topptur i Grøtfjord på Kvaløya.

– Vi møtte dårlig føre og da kom ideen om at man burde ha en app med oversikt over forholdene i fjellet i forkant av turen slik at du slipper å gå bomtur. Hele prosessen fram til nå har vært en berg-og-dal-bane, men det har først og fremst vært utrolig gøy. Det lar seg gjøre så lenge man står på, sier han og legger til:

– Å få full pott i støtte hos Innovasjon Norge betyr virkelig alt. Det betyr at det blir iverksatt og at vi har midler til å gjennomføre det som trengs. Det føles veldig bra å få den tilliten.

Toppturentusiast og snøskredekspert Espen Nordahl er prosjektleder for UiTs nye kompetansesenter for snøskred, også kalt CARE – Center for Avalanche Research and Education. I utviklingen av appen skal senteret og prosjektlederen bidra med sin ekspertise angående ski og sikkerhet.

– Det er veldig viktig å få ut all relevant informasjon om snø- og skredforhold til toppturfolket og alle andre brukere av vinterfjellet. Vi må ta i bruk alle tilgjengelige kanaler for å kommunisere og i så henseende kan Alexandres app bli et meget nyttig hjelpemiddel som vi i CARE ser fram til å bidra til å utvikle. Det er veldig positivt at det er stort engasjement rundt tryggere ferdsel i fjellet, sier Nordahl.