2014: Pusset opp for 700.000 kroner - 2016: Foreslått nedlagt

For to år siden ble bibliotekfilialen i Kroken pusset opp for flere hundre tusen kroner. Nå foreslår administrasjonen å legge den ned.

Jonas Stein (V)  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Jonas Stein (V) rister vantro på hodet over forslaget.

– Jeg stiller meg svært uforstående til forslaget fra administrasjonssjefen. I kommunen må vi tenke konsekvent og langsiktig når vi gjør store investeringer. Det ville vært bortkastede penger å oppgradere biblioteket i Kroken i 2014 hvis vi nå skulle lagt ned driften.

Jonas Stein var i 2014 byråd for kultur. Han var med på å sikre bevilgningene til oppgraderingen av bibliotekfilialen som nå lever under et damoklessverd fram til budsjettbehandlingen i desember.

Pusset opp

I 2014 brukte kommunen 700.000 kroner på å bygge en egen inngang for biblioteket, lage nytt toalett og kjøpe inn utstyr for å gjøre biblioteket selvbetjent.

– Dette er klassisk i offentlig sektor. Man gjør først store investeringer før man året etter snur på flisen. Biblioteket er en arena hvor alle slags folk kommer for å tilegne seg mer kunnskap. Biblioteket er en grunnleggende viktig institusjon i demokratiet, hvor at kunnskap er gratis og tilgjengelig for alle, sier en irritert Jonas Stein.

Verdispørsmål

Stein mener problemstillingen til syvende og sist ikke handler om økonomi.

– Det er kun snakk om å spare småpenger ved å legge ned driften. I bunn og grunn er dette et verdispørsmål. Hvilket samfunn vil vi være? Vil vi være et samfunn som legger ned et populært og fungerende bibliotek? Venstres svar er nei, og vi kommer derfor til å foreslå fortsatt drift av biblioteket på Kroken i vårt alternative budsjett.