Olje-nei fra Troms Arbeiderparti

Troms Arbeiderparti har vedtatt å si nei til både konsekvensutredning og åpning av oljefeltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

LEDER: Cecilie Myrseth, leder i Troms Ap, er godt fornøyd med vedtaket.   Foto: Trond Tomassen

nyheter

Under årsmøtet til fylkespartiet, ble det søndag vedtatt at partiet vil si klart nei til utredning og åpning av oljefelter i konsesjonsområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

"Områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, som omfatter konsesjonsområdene Nordland 7, Nordland 7 og Troms 2, er unike og sårbare områder, og karakteriseres som verdens matfat. Her finner vi den siste robuste torskebestanden i verden, som vi har et internasjonalt ansvar for å forvalte bærekraftig. Det er et unikt reiselivsområde, som skjuler store mulighter for mer vekst. Nord-Norge går godt og arbeidsledigheten er lav," skriver fylkespartiet i begrunnelsen til vedtaket.

Vedtaket ble fattet med 37 mot 24 stemmer.

LES OGSÅ: Erna Solberg: - Arbeiderpartiet snakker konsekvent ned Nord-Norge

Fornøyd med vedtaket

- Jeg er veldig fornøyd med at det ble gjort et så klart og tydelig vedtak. Det var et åpenbart flertall i Troms arbeiderparti som stemte for å si nei til konsekvensutredning og åpning av disse områdene. Det tror jeg kan få stor betydning for debatten og det endelige vedtaket som skal gjøres på Arbeiderpartiets landsmøte neste vår, sier ordfører i Tromsø, Kristin Røymo.

Cecilie Myrseth, leder for Troms arbeiderparti, forteller at resultatet av avstemningen ikke var overraskende.

- Dette er stemningen som har rådet i Troms i lang tid, og nå har vi endelig tatt en avgjørelse på det, sier hun.

- Men moderpartiet åpnet i 2013 for delvis konsekvensutredning. Tror du at dere får gjennomslag for vedtaket på landsmøtet neste år?

- Det er utgangspunktet til delegasjonen som reiser til årsmøtet. I 2013 sa vi delvis ja, men det var med veldig få stemmer. Den andre halvdelen ville ha nei, svarer fylkespartilederen.

LES OGSÅ: Murring i partiet da toppkandidatene ble valgt

Sier ikke nei til all olje

Ifølge Myrseth har man de siste årene sett ei utvikling i partiet, og samfunnet for øvrig, hvor man i større grad enn tidligere stiller seg negativ til åpning av disse feltene.

- Skyldes dette nedgangstiden i oljebransjen?

- Ikke bare det, tror jeg, men også at man har fått en anerkjennelse om at dette er sårbare områder, sier Myrseth, og fortsetter:

- I tillegg har vi vekst på mange områder i Nord-Norge, så vi er ikke avhengig av oljebransjen, og ikke minst er Norge en del av Paris-avtalen som forplikter til reduksjon av klimautslipp.

Myrseth gjør det klart at partiet ikke sier nei til petrolium, ei heller nei til petroleumsvirksomhet i Nord-Norge.

- Men vi har et prinsipp om at de  aller mest sårbare områdene, de holder vi oss unna.

Naturnvernforbundet jubler

- Vi vil gratulere Troms Arbeiderparti med et klokt og modig vedtak. Vi vet at dette har vært en lang prosess, men utfallet viser at vi endelig har et fylkeslag i Arbeiderpartiet som lytter til kunnskap, og har vedtak som er til det beste for folk, fisk og framtida, sier leder i Naturnvernforbundet, Ask Lundberg.

Også Lundberg peker på at det har vært et stemningsskifte i nord, med flere og flere kommuner som sier nei til boring.

- Når Troms Arbeiderparti nå også har falt ned på det vedtaket er det nødt til å få konsekvenser for Arbeiderpartiets landsmøte i mai. Vi jubler i dag!  Det er den folkelige motstanden mot oljeboring i dette området som har sørget for dagens vedtak. Det viser at folkelig engasjement nytter, sier hun.