Tromsø går inn for én region i Nord-Norge

Tromsø kommunestyre sendte et tydelig signal om at de ønsker én region i Nord-Norge.

  Foto: Martin Lægland Ellingsen

nyheter

Arbeiderpartiets Brage Larsen Sollund og SVs Ingrid Marie Kielland fremmet en interpellasjon i kommunestyre i forlengelse av debatten om regionreform i Norge og Nord-Norge. Der foreslår de at Nord-Norge burde bestå av én region, istedenfor dagens tre fylker.

Forslaget fikk flertall, mot kun åtte stemmer.

– Ett Nord-Norge

– Vi må løfte blikket og se hva vi kan få ut av å stå samlet, fremfor å stå på hvert vårt nes, sa Sollund i debatten.

Brage Larsen Sollund 

 

LES OGSÅ: Sendte inn spørsmål til ordføreren: Måtte møte i kommune­styret

Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe stilte seg helhjertet bak ideen om en region.

– Denne reformen handler ikke om grenser, men om muligheter. Nord-Norge står sterkere som en samlet region. Vi har ressursene Norge vil være avhengig av i fremtiden, og det må vi utnytte, forteller han engasjert fra talerstolen.

– Det er ingen andre enn politikerne selv som vet hva fylkeskommunen er og driver på med. Innbyggerne er opptatt av gode tjenestetilbud og hvordan vi kan skape flere og trygge arbeidsplasser, ikke hvor fylkesgrensene går, sier Bøe.

Flertall

Fremskrittspartiets Anni Skogman støttet også opp om interpellasjonen.

– Dette er god Frp-politikk. Vi ønsker to forvaltningsplan i Norge, og vi mener Nord-Norge står sterkere sammen. Derfor går vi inn for forslaget, forklarte Skogman fra talerstolen.

Sollund var svært fornøyd over flertallet i kommunestyret:

– Det er alltid hyggelig å få flertall på saker. Vi trenger en sterkere stemme fra Nord-Norge og det er Tromsø kommune enig i, sier Sollund.

Jonas Stein.  Foto: Trond Tomassen

 

- Nord-Norge kan bli en slagkraftig region om vi klarer å slå oss sammen. Jeg tror det blir endringer uansett. Stortinget kommer til å vedta en ny regionstruktur, uavhengig av hva fylkespolitikerne mener. Det er ingen som kommer til å gå i fakkeltoget for å bevare dagens fylkesstruktur, sier Jonas Stein (V).