Kraftig økning i volds- og krenkelsessaker i fjor

En kraftig økning av vold- og krenkelsessaker registreres hos konfliktrådet i Troms.
nyheter

Totalt mottok konfliktrådet 210 saker i 2016. Det betyr en økning på 25 prosent av voldssaker og en 52 prosents økning innenfor krenkelser fra 2015.

Det skriver Konfliktrådet i ei pressemelding.

Syv ungdommer dømt

Sakene fordeler seg på 108 straffesaker og 102 sivile saker. Totalt ble syv ungdommer idømt ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging i løpet av 2016.

Konfliktrådet i Troms har 20 meglere som har tatt imot 50 kvinner og 168 menn. Flest er i alderen 15–18 år. Verdt å merke seg er at andelen saker med unge under 15 år er mer enn fordoblet fra 2015 til 2016, fra 13 til 28 saker.

Færre nasker

På de totalt 22 konfliktrådene på landsbasis har man mottatt 7.439 saker. Trusler og mobbing utgjør det meste av sakene, mens statistikken på nasking går ned.