Maten blir enda billigere

Tall fra SSB viser at konsumprisindeksen gikk ned med 0,5%, og fallende matvarepriser er en betydelig del av forklaringen.

BUTIKK: Matprisene går ned for femte måned på rad.  Foto: Morten Holm / NTB scanpix

nyheter

Matprisene i Norge går faktisk ned for femte måned på rad.

– Nok en gang ser vi at den sterke konkurransen mellom dagligvareaktørene slår ut til forbrukernes fordel, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Matprisene falt med 3.1% fra november til desember 2016. Størksen peker på at det denne gangen var juletilbudene som førte til prisfallet.

– Matprisfallet var på 3% fra november til desember 2015. Fra 2011 til 2014, falt matprisene falt med mellom 0,2 og 1.7% i samme periode. Dette understreker at endringen til  tre store aktører har ført til en sterkere konkurranse, noe kundene merker på lommeboken.

– Ser vi året under ett, er det åpenbart at prisutviklingen på matvarer skiller seg fra konsumprisindeksen for øvrig. Der totalindeksen for hele året har vokst med 3.5%, har matvarer økt med beskjedne 1.7% i samme periode.– Endringen til tre, mer jevnstore dagligvarekjeder har styrket konkurransen og dermed svekket matprisene, avslutter Størksen.