Disse vil bli bibliotekar i Tromsø

Disse personene har søkt på stillingen som bibliotekar i Tromsø. Den aktuelle stillingen er en 100% fast stilling.
nyheter

Tilsammen har 35 personen søkt på stillingen, hvorav 23 kvinner og 12 er menn.