Havnestreiken

Kutter utbetalingene til streikerne

Etter tre år avslutter Transportarbeiderforbundet boikott og sympatistreiker.
nyheter

Etter at dommen i Holship-saken falt i Høyesterett 16. desember i fjor, møttes forbundsstyret i Transportarbeiderforbundet torsdag.

Der ble det bestemt at all boikott i Risvika og streiken i Mosjøen og Tromsø avblåses med umiddelbar virkning.

De tolv streikerne i Tromsø mister dermed den økonomiske støtten de har hatt siden 1. november 2013.

Ikke råd

Under havnearbeidernes konferanse tidligere denne uken ble det bedt om å forlenge streikebidraget ut januar, men forslaget nådde aldri forbundsstyremøtet.

– Vedtektene sier at når streiken opphører, så opphører også streikebidraget. Skulle vi fortsatt å yte støtte til havnearbeiderne måtte det fått en annen form, men det økonomiske handlingsrommet til forbundet er svekka etter havnekonfliktene, sier leder i Transportarbeideforbundet, Lars Morten Johnsen til Frifagbevegelse.no.

Oppfordrer til støtte

Nå retter han fokus mot dem som er rammet og forteller at han er bekymret over den situasjonen streikerne har havnet i.

– Ingen av oss kunne forutse at Høyesterett ville gjøre helomvending fra Sola-dommen i 1997 der de sa at boikott var lovlig virkemiddel for å få tariffavtale på havnene, til å si at det ikke er lov nå. Derfor vil jeg oppfordre folk til å støtte opp om havnearbeiderne og bidra med det de kan. De har stått i fronten og sloss for tariffavtale og ILO-konvensjoner, men motkreftene ble for store, sier Lars Morten Johnsen.

iTromsø har foreløpig ikke lykkes med å komme i kontakt med Geir Ingebrigtsen som var talsperson for streikerne i Tromsø.