Cruiseturisme:

Økt interesse for Arktis

Flere og flere operatører ønsker å tilby cruise til arktiske områder. Det stiller store krav til sikkerheten.

ENIGE: Frigg Jørgensen fra rederorganisasjonen AECO og beredskaps- og sikkerhetsekspert Odd Jarl Borch er enige i at det må stilles strenge krav til cruisenæringen i nordområdene. 

nyheter

– Vi opplever en generell økning på cirka ti prosent årlig i cruisetrafikken – noe som gjelder både tradisjonelle cruise og ekspedisjonscruise, forteller Frigg Jørgensen, administrerende direktør i organisasjonen AECO.

AECO er bransjeorganisasjon for redere som driver med ekspedisjonscruise.

Ikke bare avslapning

– Det vil komme ytterligere vekst. Allerede i dag er det 15–20 ekspedisjonsskip som er under levering fra verftene, sier hun.

EKSPEDISJONSSKIP: Hurtigrutens nye polargående cruisefartøy er kun to av 15-20 ekspedisjonsskip som er på tur til å bli levert fra verftene de nærmeste par årene. Ill. Hurtigruten 

Disse skipene er designet for arktiske farvann, og mange av dem vil trafikkere havområdene nord for Tromsø.

– Tromsøregionen og Nord-Norge vil få en viktig rolle i denne trafikkveksten, sier Jørgensen.

Professor ved Nord Universitet i Bodø, og ekspert i sikkerhet og beredskap til sjøs, Odd Jarl Borch, bekrefter at aktiviteten er kraftig stigende.

Ekspansiv industri

– Dette er en industri som er veldig ekspansiv, og selv om det ikke er helt "cowboy-tilstander" i bransjen, så må man holde et øye med hvordan sikkerhets- og beredskapskrav blir oppfylt, sier Borch.


I mai ankommer dette cruisskipet Tromsø: – Det blir det største cruiseskipet vi har hatt

2017 ligger an til å bli tidenes cruisesesong i Tromsø. For første gang blir det cruiseanløp i 11 av årets 12 måneder.

 

Derfor stilles det strenge krav til operatører og rederier som vil ferdes eksempelvis til Svalbard.

Restriksjoner

– Det er forbudt å gå med mer enn 200 passasjerer ombord om man vil gå øst for Svalbard. Det er heller ikke tillatt å ha tungolje ombord, forteller Frigg Jørgensen.

Men utenfor områdene med restriksjoner er det stort sett fritt fram for å gå med skip av alle størrelser.

Spinkel redningskapasitet

– Det er en økning i antall store skip med mange passasjerer ombord som kommer. Man må stille spørsmål ved om det finnes kapasitet nok til å håndtere en større ulykke, sier Odd Jarl Borch.

ØKT AKTIVITET: Cruisetrafikk i de arktiske områdene vokser kraftig, og Tromsø vil få en viktig rolle som havneby i nord. Foto: Christer Pedersen 

Flere av skipene som tilbyr cruise i arktiske farvann kan ta så mange som 4.000-5.000 passasjerer. Og både når det kommer til muligheten til å berge passasjerer og håndtere utslipp av eksempelvis tungolje er det spinkel kapasitet i nordområdene.

Jobber med sikkerhet

Frigg Jørgensen sier at bransjen er svært aktiv i arbeidet med å bedre sikkerheten. Det jobbes med teknologi, rutiner og kompetanse som skal hindre ulykker og utslipp.

– Samtidig så må det være en balanse mellom næringsvirksomhet på den siden og krav og reguleringer på den andre siden, sier hun.

Forventninger til beredskap

For strenge sikkerhetskrav kan gjøre at det ikke er praktisk gjennomførbart å drive med cruisetrafikk.

ENIGE: Frigg Jørgensen fra rederorganisasjonen AECO og beredskaps- og sikkerhetsekspert Odd Jarl Borch er enige i at det må stilles strenge krav til cruisenæringen i nordområdene. 

Reiselivsnæringen er en viktig næringsvei i nordområdene med stor verdiskapning.

Derfor er det også en forventning fra bransjen om at myndighetene stiller opp med et sikkerhets- og beredskapsapparat.

Nye kystvaktskip

Norge er best i klassen når det kommer til å svare mot økt turistaktivitet i Arktis.

– Kystvakten skal snart få tre nye skip, og det vil komme nye kystvakthelikoptre som vil kunne brukes til redningsoppdrag, sier Borch.


Dette skal de nye Hurtigrute-skipene hete

Kalles opp etter norske polarpionerer.

 

Dog er Norge den eneste av nasjonene i nord som oppgraderer sin redningsberedskap.

– Våre naboer er ikke like flinke, så Norge vil være nødt til å ha en ledende rolle, sier Borch.