Reklamerte for alkohol – får prikk

Skriverier på en tavle over disken resulterte i en prikk for serveringsstedet.

FÅR PRIKK: Sivertsens Kafé skal ha reklamert for alkohol og får én prikk fra kommunen. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Under en skjenkekontroll utført 18. november i fjor ble det oppdaget skrift på tavla over disken hos Sivertsens Kafé som kunne tolkes som reklame for alkoholholdig drikke.

Dette ble sett på som et brudd på reklameforbudet, og Tromsø kommune har nå fattet vedtak om at Sivertsen Kafekooperative får tildelt én prikk.

Dette er deres første prikk på to år. De har mulighet til å klage på vedtaket til Fylkesmannen innen tre uker.

Om man får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil kommunen kunne inndra skjenkebevillingen.