Over 86.000 leste denne artikkelen av Tromsø-historikeren

Den mest leste UiT-artikkelen på Store norske leksikon i 2016 sto historiker Hallvard Tjelmeland for.

FAGANSVARLIG: Hallvard Tjelmeland. Foto: Knut Jenssen 

nyheter

Store norske leksikon eies av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser og organisasjoner og det er fagansvarlige som skriver mye av, og kvalitetssikrer innholdet i leksikonet. Det er redaksjonen i Store norske leksikon som bestemmer hvem som får være fagansvarlig, og for å bli det må man ha solid bakgrunn fra området man skal ha ansvar for.

Fra UiT bidrar 23 fagansvarlige og tre fagmedarbeidere til innholdet i leksikonet, skriver UiT.no. Disse hadde i fjor ansvar for 31 fagområder og 2.990 artikler. I tillegg var 25 artikkelforfattere i leksikonet tilknyttet UiT.

De 2.990 artiklene ble til sammen lest 1.686.249 ganger i 2016, og den artikkelen som ble lest mest av disse var «Den kalde krigen».

Forfattere og fagansvarlige for denne teksten er Knut Are Tvedt og Tromsø-historiker og professor Hallvard Tjelmeland. Artikkelen ble i fjor lest 86.392 ganger.

På andreplass kommer artikkelen om etikk der førsteamanuensis ved UiT Mathias Sagdahl er fagansvarlig. Denne er lest 51.106 ganger.

Videre ser listen ut som følger:

* «Cubakrisen» er lest 34.871 ganger, fagansvarlig er Hallvard Tjelmeland

* «Moral» er lest 28.718 ganger, fagansvarlig er Mathias Sagdahl

* «Pliktetikk» er lest 28.517 ganger, fagansvarlig er Mathias Sagdahl

* «Autonomi» er lest 24.640 ganger, fagansvarlig er Mathias Sagdahl

* «Normativ» er lest 21.195 ganger, fagansvarlig er Mathias Sagdahl

* «Dydsetikk» er lest 20.624 ganger, fagansvarlig er Mathias Sagdahl

* «Aneurisme» er lest 20.295 ganger, fagansvarlig er John-Bjarne Hansen

* «Hermeneutikk» er lest 19.381 ganger, fagansvarlig er Sigurd Tønnessen

* «Persepsjon psykologi» er lest 16.444 ganger, fagansvarlig er Frode Svartdal

* «Prokrastinering» er lest 16.326 ganger, fagansvarlig er Frode Svartdal

* «Kjønnsrolle» er lest 16.178 ganger, fagansvarlig er Frode Svartdal

* «Hypertensjon» er lest 15.553 ganger, fagansvarlig er John-Bjarne Hansen

* «Reliabilitet» er lest 15.232 ganger, fagansvarlig er Sigurd Tønnessen

* «Verdi» er lest 14.993 ganger, fagansvarlig er Mathias Sagdahl

* «Etnisk gruppe» er lest 14.485 ganger, fagansvarlig er Jon Schackt

* «Utilitarisme» er lest 14.315 ganger, fagansvarlig er Mathias Sagdahl

* «Hypotensjon» er lest 13.400 ganger, fagansvarlig er John-Bjarne Hansen

* «Urbefolkning» er lest 11.867 ganger, fagansvarlig er Jon Schackt