Fra sidelinja

Jeg savner en kongstanke for Tromsø by

Jeg har drevet næringsvirksomhet på kjøpesenter og i Tromsø sentrum i 15 år. Derfor mener jeg meg meningsberettiget om hvordan det er å drive forretning i Tromsø og hvilke utfordringer vi står overfor.

VISJONÆR: Sindre Helmersen er kjøpmann, og driver egen butikk i Storgata i Tromsø sentrum, samt på Jekta Storsenter. Nå etterlyser han en visjon og overordnet strategi for Tromsø. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Sindre helmersen delikatesser sentrum  Foto: SARA KATRINE OLSEN

nyheter

Særlig de langsiktige som strekker seg 10–20 år fram i tid. Og særlig hva angår bydelen sentrum.

Jeg delte en sak om handel og vinterturisme i Tromsø på Facebook tidligere i uka hvor jeg mente at det er viktig at vi som by er bevisste på hvordan vi oppleves som destinasjon, og at det er viktig at vi som bor her kan bidra til å skape merverdi. Både for turistenes opplevelse av Tromsø og at vi, ved å være godt vertskap, også bidrar til at turistene handler mer. De mange reaksjonene jeg fikk tyder på at jeg traff en nerve hos folk og at dette er noe tromsøværinger har tenkt på og bryr seg om. Det er veldig bra og det bør vi ta vare på.

De siste årene har handelsutviklingen i sentrum vært dalende. Ikke alle er enige med meg i det, men totaltilbudet i sentrum er svekket og en del av handelen er erstattet med oppgang i serveringsbransjen blant annet. Det har skjedd mye bra i Tromsø de siste årene og på flere felt er vi i ferd med å rigge oss for fremtiden. Vi har et storhandelsområde på Langnes hvor store aktører etablerer virksomhet en storby verdig. Dette er viktig og riktig for utviklingen og fremtiden i byen.

Men vi sover i timen når det kommer til utviklingen av sentrum som handels- og opplevelsesdestinasjon for byens befolkning og turistene. Min erfaring er at uten turistene er det vanskelig å drive butikk i sentrum. Dette er en trend som har kommet for alvor de siste par årene, og takket være turistene har trenden bremset opp. Men om vi som bor i Tromsø slutter å bruke sentrum er det bare turistene igjen. Det gir ingen verdi for turistene å komme til sentrum for å gå i en historisk kulisse. Vi må være bevisste og sørge for at tilbudet i sentrum er attraktivt også for oss som bor og lever her. Samtidig må vi utnytte vår forbrukermakt og bidra.

Kommunale planer og krav til gårdeiere og næringsdrivende bør klargjøres. Jeg etterlyser helt konkret en visjon og mål for hva vi ønsker Tromsø skal være. Det holder ikke med areal- og reguleringsplaner. Vi må løfte blikket og våge å konkretisere hva vi ønsker Tromsø skal være. Og vi må våge å endre dette når justeringer er nødvendige. Dette burde være en parallell til «Tenk Tromsø», som er et godt tverrfaglig og politisk prosjekt som skal løse transportbehovene våre på en bedre måte og gjøre at vi kan velge å gå, sykle eller ta buss i stedet for å bruke bil. Dette vil gjøre det enklere for oss å velge sentrum som destinasjon og for handel.

Jeg savner en kongstanke og en visjon for Tromsø. En visjon for hva Tromsø skal være. Noe vi både identifiserer oss med og som utfordrer oss på hvordan vi blir sett av andre, og noe vi kan strekke oss etter å være, og blir bedre til. Dette kan vi ikke overlate ansvaret for alene til Visit Tromsø, den voksende turistnæringa og hver og en av oss. Dette er det politikerne i Tromsø som er ansvarlige for.

Politikerne må ta initiativ til å debattere visjon og strategi for Tromsø på et overordnet plan. En visjon som samler oss og som definerer oss som tromsøværinger, by, destinasjon, arktisk hovedstad og Nord-Norges største og stolteste by.

Det holder ikke å være en varm og inkluderende by om vi ikke vet hvorfor vi skal være det. Et interessant perspektiv, slik de har brukt i København, er om vi ser en turist som en midlertidig tromsøværing. En du vil det beste for, en du tar vare på og som ikke minst representerer en verdi, både økonomisk og som ambassadør for byen. En du hjelper, en du setter pris på og som du behandler med varme og er inkluderende med. Vi må tørre å være «det gode vertskap» og by på oss selv, dele av kunnskapen vår om byen, tips og triks som gir merverdi for dem som besøker oss. Akkurat slik du gjør med vennene dine når du har oppdaget noe nytt som er verdt å dele. Slik bidrar du til merverdi både for deg selv, bofaste og midlertidige Tromsøværinger.

Det er utfordrende å se inn i fremtiden og utvikle en spennende by med stort potensial samtidig. Derfor mener jeg vi trenger at politikerne tar ansvar og at vi må få etablert et kommunalt organ som jobber med dette. Fyll opp med kompetanse på næring, arkitektur, kultur, reiseliv, arealplanlegging, filosofi, design og hva det måtte være. Vi må endre Tromsø, og vi må gjøre det nå.