Opp til biskopen å avgjøre orgelstriden i domkirka

Riksantikvaren motsetter seg ikke at orgelet i Tromsø domkirke fra 1863 kobles til et nybygd orgel, tross sterke innvendinger fra faglig hold. Nå er det opp til biskopen å ta den endelige avgjørelsen.

PLASSERING: Det nye orgelet skal stå inntil halvveggen, bak og til høyre for der fungerende domprost Kjell Riise står.  Foto: Ronald Johansen

NYTT ORGEL: Tegningen viser det nye orgelet og hvor høyt det blir sammenlignet med mennesker. Illustrasjon: Mühleisen 

RESTAURERT: Det gamle Claus Jensen-orgelet i Tromsø domkirke ble restaurert i 2013–14. 

nyheter

Siden 2012 har det vært uenighet om sammenkoblingen av det nye kororgelet, som snart er ferdigbygd i Tyskland, og det gamle kirkeorgelet som ble bygd av Claus Jensen i 1863.

Som iTromsø har skrevet tidligere har orgelkoblingen skapt sterke reaksjoner fra orgelkonsulenthold. Det er snakk om å koble det gamle og det nye sammen slik at begge orgler kan spilles fra Claus Jensen-orgelet på galleriet, både hver for seg og sammen.


Sammenkobling av gammelt og nytt orgel skaper bekymring

Sammenkobling av det 150 år gamle orgelet med et nytt i Tromsø domkirke skaper bekymring hos Riksantikvaren. Nå stilles det spørsmål om det er nødvendig.


«Et overgrep»

Motstanden skyldes at orgelet regnes som et av de kulturhistorisk mest verdifulle i Norge. Fordelen med sammenkoblingen er større fleksibilitet for organisten, både med hensyn til fysisk plassering under spilling og i musikalsk repertoar.

– Etter mitt skjønn representerer planen et overgrep mot den stilistiske, kunstneriske og historiske integriteten til Jensen-orgelet, ut fra praktiske hensyn som er svakt fundert. Mitt råd i saken er at en i det minste venter med sammenkoblingen til en har gjort sine praktiske erfaringer med to separate orgel i kirka og fått vurdert behovet for en sammenkobling, skriver orgelkonsulent Stein Johannes Kolnes i et notat til Riksantikvaren.

Vil vente med sammenkobling

Riksantikvaren vurderer at tiltaket i liten grad påvirker orgelet fysisk og visuelt, men tar i sin vurdering delvis hensyn til konsulentens anbefaling.

– Vi vil ikke motsette oss at kororgelet blir utstyrt med de nødvendige kontakter for sammenkobling, men mener det vil være klokt å få visshet om at de to instrumentene vil klinge godt sammen før man gjennomfører tiltakene på Jensen-orgelet og i kirkerommet. Dersom det viser seg at de to orglene ikke klinger godt sammen og sammenkoblingen blir uaktuell, vil man spare både Jensen-orgelet og kirkerommet for uhensiktsmessige påkjenninger. Riksantikvaren anbefaler derfor at man venter med sammenkobling til etter at kororgelet har vært i bruk i noen tid, helst seks måneder, fra vinter- til sommerklima, skriver Riksantikvaren i sin vurdering som er sendt biskopen.

Starter i mars

Biskopen har nå bedt Domkirkens menighetsråd om en uttalelse i saken.

– Stridens kjerne er sammenkobling av orglene. Vi vil høre hvordan de tenker seg dette kan gjøres, før biskopen tar avgjørelsen, sier rådgiver Ivar Jarle Eliassen i Nord-Hålogaland bispedømme.

I neste måned kommer både orgel og montører fra Tyskland for å starte monteringen av orgelet til rundt fire millioner kroner. Arbeidet vil ta rundt tre måneder. Onsdag var det møte i orgelkomiteen.

Skreddersøm

– Saken er drøftet i komiteen og skal opp i menighetsrådet 28. februar. 16. mars starter monteringen. Det blir et omfattende arbeid, sier fungerende domprost Kjell Riise.

Det nye tyskbygde orgelet lages etter mål for å tilpasses plasseringen på høyre side i kirkerommet.

– Det er ikke hyllevare vi har bestilt, men skreddersøm. Både det klangmessige og visuelle uttrykket er tilpasset dette rommet. Det nye orgelet skal klinge godt samme med og utfylle Claus Jensen-orgelet, sier Riise.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter